AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA! w Sierakowie – 7-10 maja 2018

Celem projektu „AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!” jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych.

W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń dla 2 grup po 20 osób.

Trwają warsztaty w Sierakowie Wielkopolskim. Zajęcia potrwają od 7 do 10 maja.

Terminy oraz miejsca realizacji kolejnych szkoleń w 2018 r.:
– Wągrowiec, 27-30 czerwca 2018 r.
– Wisła, 20-23 września 2018 r.
– Cedzyna, 18-21 października 2018 r.

Po więcej informacji zapraszamy na: