Konwent Seniorek
Konwent Seniorek

Dnia 21 kwietnia 2007 roku na uroczystości XX-tej rocznicy powstania ruchu Amazonek w Polsce, został powołany Konwent Seniorek – ciało mające strzec etosu i historii Amazonek. Do władz Konwentu wybrane zostały:

 • Zofia Michalska – przewodnicząca (Warszawa Centrum)
 • Genowefa Dąbrowska – vice przewodnicząca (Leszno)
 • Wiesława Kunicka – sekretarz (Warszawa Centrum)

Lista członkiń konwentu seniorek

 • Barbara Baturo-Warszawska - Olsztyn
 • Genowefa Dąbrowska - Leszno
 • Janina Grzegorzewicz - Warszawa
 • Emilia Hornowska - Wrocław
 • Maria Jędryczek - Białystok
 • Jadwiga Karczmarek - Toruń
 • Honorata Kozłowska - Gdańsk
 • Wiesława Kunicka - Warszawa
 • Alicja Łomott - Lublin
 • Zofia Michalska - Warszawa
 • Irena Polak - Gdańsk
 • Otylia Samolej - Lublin
 • Elżbieta Samselska - Warszawa
 • Janina Sienkiewicz - Piaseczno
 • Czesława Witek - Kielce
 • Anna Wesołowska - Świnoujście

Zasady działania Konwentu

 1. Konwent Seniorek jest grupą, która dzięki swemu doświadczeniu służy środowisku Amazonek i pomaga władzom Federacji na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Amazonek;
 2. Konwent Seniorek składa się z 20-tu Amazonek powołanych przez Radę Federacji;
 3. Do Konwentu Seniorek powoływane są Amazonki z minimum 20-to letnim stażem choroby, wykazujące się co najmniej 10-letnią aktywną pracą w Klubie;
 4. Konwent Seniorek wybiera ze swojego grona: przewodniczącą, dwie vice przewodniczące i sekretarza;
 5. Przewodnicząca Konwentu Seniorek zwołuje, przynajmniej raz w roku, spotkania członkiń Konwentu. Między spotkaniami członkinie Konwentu kontaktują się ze sobą za pomocą dostępnych środków;
 6. Członkini Konwentu Seniorek powinna znać i cenić etos oraz misję Ruchu Amazonek i czuć potrzebę oraz wykazywać chęć chronienia, przekazywania, a także szerzenia tych wartości;
 7. Członkini Konwentu Seniorek powinna utożsamiać się z aktualnym programem Ruchu Amazonek i swoim autorytetem wspierać działania Federacji;
 8. Członkini Konwentu Seniorek powinna poczuwać się do śledzenia postępów medycyny w zakresie raka piersi oraz czynnie wspierać wszelkie kampanie na rzecz podnoszenia standardów diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych w Polsce;
 9. Konwent Seniorek upoważniony jest do ustanawiania odznaczeń i wyróżnień za zasługi dla Naszego Ruchu;
 10. Konwentowi Seniorek powierza się udział w przyznawaniu Złotego Łuku Amazonek – najwyższego odznaczenia Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”;
 11. Członkostwo w Konwencie Seniorek jest dobrowolne i można z niego zrezygnować w każdej chwili z uzasadnionych przyczyn przedstawionych w pisemnym wniosku.
slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/