Konferencja szkoleniowa dla Liderek Klubów Amazonek – 13-15 kwietnia 2018

W Poznaniu zakończyła się konferencja szkoleniowa dla Liderek Klubów Amazonek. W dniu pierwszym odbyło się Walne Zgromadzenie członkiń, gdzie omawiano strategię Federacji Stowarzyszeń Amazonek. W ciągu kolejnych dni Panie wzięły udział w wykładach poświęconych m.in. tomosyntezie w mammografii spektralnej, które poprowadził dr Dariusz Godlewski. Dr Maria Litwiniuk mówiła o lekach biopodobnych, oraz możliwościach leczenia nawrotu raka piersi, dr Krzysztof Rożnowski kontynuował wykład na temat leków biologicznych i biopodobnych. Adrianna Kałużna przedstawiła efekty pigmentacji otoczki po rekonstrukcji piersi.Po czym uczestniczki szkolenia wzięły udział we wspólnej gimnastyce. 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek”.

Realizacja szkolenia była możliwa dzięki wsparciu firm: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. oraz Amgen Polska Sp. z o.o.