Leczenie raka piersi ER (+), HER2 (-)

Wśród kobiet z rakiem piersi chore z hormonozależnym ER (+), HER2 (-) rakiem piersi stanowią około 46% przypadków (około 8,5 tyś. nowych rozpoznań). U ok. 4 tyś. pacjentek nowotwór jest pierwotnie lub wtórnie zaawansowany. Dowiedz się więcej na temat możliwych ścieżek leczenia tego typu nowotworu, także tych refundowanych i dostępnych w ramach programu lekowego B.9.

#rakpiersi #Amazonki #HER2 

Nie pozwól by kod pocztowy decydował o sposobie leczenia. Pacjentki z hormonozależnym ER (+), HER2 (-) rakiem piersi mają możliwość leczenia inhibitorami CDK4/6, tzw. cyklibami. Dowiedz się więcej na temat możliwych ścieżek leczenia tego typu nowotworu, także tych refundowanych i dostępnych w ramach programu lekowego B.9.

#rakpiersi #Amazonki #HER2