Noworoczne spotkanie z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą z Amazonkami

Od początku pracy w roli Pierwszej Damy Agata Kornhauser-Duda jest szczególnie związana z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”. Swoje pierwsze spotkanie w tym roku Pani Prezydentowa odbyła z przedstawicielkami Federacji oraz współpracujących z nią środowisk. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim 8 stycznia br. i było okazją na merytoryczną rozmowę. Panie poruszyły temat edukacji zdrowotnej, promocji badań okresowych czy społecznego postrzegania zagrożenia niesionego przez nowotwory. Amazonki rozmawiały o swoich osobistych doświadczeniach związanych z chorobą oraz o pracy społecznej na rzecz pacjentek onkologicznych. Pamiętając o tym jak ważna jest edukacja oraz akcentowanie, że diagnoza nie jest wyrokiem, a prewencja i odpowiednie leczenie dają ogromne szanse na wyleczenie, a największą barierę stanowią nieświadomość społeczna, strach i późna diagnoza.

Wyniki analizy stanu opieki zdrowotnej w zakresie raka piersi przeprowadzone przez FutureProofing Healthcare w 2018 roku usytuowały Polskę na 22 miejscu (spośród 28 krajów) z wynikiem 48 punktów na 100 możliwych. Dlatego aktywność Amazonek, największej tego typu organizacji na świecie, wiąże się m.in. z tworzeniem kampanii społecznych nastawionych na propagowanie profilaktyki już w szkołach ponadpodstawowych, czy działaniami zmierzającymi do zwiększenia dostępności diagnostyki i leczenia kobietom z mniejszych ośrodków. Młody wiek w przekonaniu wielu Polek wyklucza możliwość zachorowania, z kolei odległość do najbliższego centrum onkologicznego ma często decydujący wpływ na podjęcie lub kontynuację leczenia.

Więcej na ten temat w artykule poświęconemu Zrównoważonemu Indeksowi Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia w zakładce Co robimy – Edukacja


– Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie zbiegło się z dzisiejszym podpisaniem ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej  mówiła Agata Kornhauser-Duda.  Choroby onkologiczne są drugą przyczyną śmierci w Polsce. Kompleksowa strategia zakłada nie tylko leczenie, ale też edukację – w tym lekarzy – oraz diagnostykę – dodała Pierwsza Dama. Wyraziła także nadzieję na szybkie podjęcie prac parlamentarnych nad projektem.


Spotkanie w Pałacu Prezydenckim uwieńczyły wspólne zdjęcia promujące m.in. kampanię BreastFit oraz książkę „Niezwykłe Dziewczyny – Rak nie odebrał im marzeń” Agnieszki Witkowicz-Matolicz.


(Źródło: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,499,pierwsza-dama-o-profilaktyce-i-leczeniu-raka-piersi.html)