ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK 2022

 

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” w PFRON.

Dofinansowanie: 160 000,00 zł.

Wartość projektu: 200 940,00 zł.

Projekt pn. „Artystyczny Świat Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski, zrzeszonych w lokalnych klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 3 wyjazdowe plenery artystyczne

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztukę plastyczną, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych przez Federację trzech wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii obrazów i prac plastycznych Amazonek.

Projekt zakłada uczestnictwo 150 osób.

Czym jest plener artystyczny dla Amazonek?

Plener to zorganizowany wyjazd grupowy Amazonek praktykujących sztuki artystyczne, w miejsce odizolowane od zgiełku miejskiego, które pozwala obcować z naturą i tworzyć prace inspirowane naturą. Plenery Amazonek organizowane są w ramach projektu ,,Artystyczny Świat Amazonek”, który jest realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów w 2022 roku będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Jakie zajęcia odbywają się na plenerach?

Na każdym plenerze będą prowadzone 4 z możliwych warsztatów:

  • warsztat malowania obrazów oraz na tkaninie, na szkle, itp.
  • warsztat tworzenia biżuterii i zdobienia, itp.
  • warsztat decoupage,
  • florystyka

Ostateczny dobór warsztatów na plenerze zależy od preferencji Uczestniczek deklarowanych na zgłoszeniach.  

Jak przebiega plener?

Każdy plener trwa 6 dni (5 noclegów) i w każdym może  wiąć  udział 56 Amazonek. Uczestniczki będą podzielone na 4 zespoły w celu zapewnienia dobrego komfortu pracy, a każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w sprzęt malarski/plastyczny. Uczestniczki mogą przywieźć swoje materiały do zdobienia, np. szaliki lub torby tekstylne, T-shirty.

Dzień pierwszy pleneru to dzień przyjazdu i rejestracji uczestniczek po czym następuje wspólny obiad, a następnie spotkanie organizacyjne z organizatorami i instruktorami, przedstawienie założeń i programu pleneru, przedstawienie się uczestniczek oraz pierwsze prace artystyczne. Przewidujemy zajęcia od rana do kolacji oraz wieczorami spotkania organizacyjne, integracyjne w tym seanse filmowe/pogadanki o sztuce (np. o życiu i twórczości impresjonistów), wymianę doświadczeń i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami. W ostatni dzień pleneru organizowana jest wystawa prac powstałych podczas pleneru, która stanowi podsumowanie warsztatów, po której odbędzie się obiad pożegnalny i wyjazd do domów.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego – Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które czynnie, amatorsko uprawiają sztuki artystyczne. Konieczne jest  przywiezienie ze sobą kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wysłanie drogą mailową po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Jak się zgłosić do udziału w plenerach?

Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

  • Nazwisko, imię
  • Adres zamieszkania + województwo
  • Stopień niepełnosprawności
  • Nr telefonu, email kontaktowy
  • Wybrany warsztat

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w plenerach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Federację plenerach.

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w plenerze?

Uczestniczki zakwalifikowane do plenerów otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam z Tobą kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.  Przykładowe zgłoszenie znajdziesz do pobrania na dole strony.

Kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne plenery?

• Wągrowiec  26-31.07.2022 r.

• Sieraków  29.08.- 03.09.2022 r.

• Wągrowiec  18-23.09.2022 r.

Czy udział w plenerze jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów projektu w kwocie 120 zł

Kwotę wpłacamy na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem ,,Plener-miejscowość pleneru – termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika”  nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Jak dostanę się na miejsce?

Uczestniczki muszą we własnym zakresie dotrzeć do Poznania na dworzec PKP Poznań Główny (dokładnie na peron dworca letniego), skąd przejadą wspólnie autokarem do docelowej miejscowości.  

W drodze powrotnej autokar odwiezie uczestniczki ponownie na dworzec PKP Poznań Główny.

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości, w której odbywają się warsztaty. Wraz z zgłoszeniem się prosimy zaznaczyć czy chciałyby Panie skorzystać z autokaru.

Co stanie się z pracami, które wykonam na plenerze?

Z wykonanych przez Ciebie prac instruktor warsztatów FSA wybierze prace przeznaczone na wernisaż, jedną pracę każda Uczestniczka może zabrać na pamiątkę.

Czy plener jest bezpieczny w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie warsztatów zastosujemy się do aktualnych wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji. 

Zapoznałam się z regulaminem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co ma zrobić?

Skontaktuj się z działem rekrutacji FSA pod adresem mail:  rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914.

Pamiętaj aby zapoznać się z pełnym regulaminem plenerów znajdującym się poniżej, ponieważ biorąc udział w plenerach akceptujesz ich regulamin.

Jak co roku, dzięki dofinasowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK,  w ramach którego odbędą trzy wyjazdy plenerowe, na które zapraszamy wszystkie Amazonki, z całej  Polski. Tegorocznym mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne plenery?

• Wągrowiec 26-31.07.2022 r.

• Sieraków 29.08.- 03.09.2022 r.

• Wągrowiec 18-23.09.2022 r.

Każdy plener potrwa 6 dni (5 noclegów) i w każdym może wziąć udział 56 Amazonek. Uczestniczki będą podzielone na 4 zespoły w celu zapewnienia komfortu pracy i bezpieczeństwa przed zakażeniem wirusem COVID-19, każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w artykuły plastyczne/dekoracyjne. W ramach pleneru będą prowadzone 4  możliwych warsztatów: malarski, biżuteryjny, decoupage, florystyczny.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego na Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

 

Odpłatność 

Uczestniczki pokrywają część kosztów w wysokości 120,00 zł . Kwotę wpłacamy na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem ,,Plener-miejscowość pleneru – termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika”  nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Warunki rekrutacji

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w plenerach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Federację plenerach.

Jak zgłosić się? 

Zgłoszenia trzeba dokonywać na adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl, w których muszą się znajdować pełne dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, województwo, pesel, stopień niepełnosprawności, nr telefonu).

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości ,w której odbywają się warsztaty. Wraz z zgłoszeniem się prosimy zaznaczyć czy chciałyby  Panie skorzystać z autokaru.

Zakwalifikowane panie zobowiązane są do przywiezienia ze sobą kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (czytelne ksero obu stron-jeśli są dwie).

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji FSA pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914. 

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/