Plenery 2022

Jak co roku, dzięki dofinasowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK,  w ramach którego odbędą trzy wyjazdy plenerowe, na które zapraszamy wszystkie Amazonki, z całej  Polski. Tegorocznym mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne plenery?

• Wągrowiec 26-31.07.2022 r.

• Sieraków 29.08.- 03.09.2022 r.

• Wągrowiec 18-23.09.2022 r.

Każdy plener potrwa 6 dni (5 noclegów) i w każdym może wziąć udział 56 Amazonek. Uczestniczki będą podzielone na 4 zespoły w celu zapewnienia komfortu pracy i bezpieczeństwa przed zakażeniem wirusem COVID-19, każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w artykuły plastyczne/dekoracyjne. W ramach pleneru będą prowadzone 4  możliwych warsztatów: malarski, biżuteryjny, decoupage, florystyczny.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego na Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Odpłatność 

Uczestniczki pokrywają część kosztów w wysokości 120,00 zł . Kwotę wpłacamy na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem ,,Plener-miejscowość pleneru – termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika”  nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Warunki rekrutacji

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w plenerach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Federację plenerach.

Jak zgłosić się? 

Zgłoszenia trzeba dokonywać na adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl, w których muszą się znajdować pełne dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, województwo, pesel, stopień niepełnosprawności, nr telefonu).

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości ,w której odbywają się warsztaty. Wraz z zgłoszeniem się prosimy zaznaczyć czy chciałyby  Panie skorzystać z autokaru.

Zakwalifikowane panie zobowiązane są do przywiezienia ze sobą kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (czytelne ksero obu stron-jeśli są dwie).

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji FSA pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914.