PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2022

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” w PFRON.

Dofinansowanie: 161 000,00 zł.

Wartość projektu: 228 540,00 zł.

Projekt pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób działających na rzecz niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi w lokalnych klubach Amazonek z terenu całej Polski, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są działania edukacyjno-szkoleniowe. 

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia niepełnosprawnych Amazonek poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla osób wspierających i działających aktywnie na rzecz Amazonek, w celu wykształcenia, zwiększenia i doskonalenia ich kompetencji.

Projekt zakłada przeszkolenie wolontariuszek – Ochotniczek, liderek z klubów Amazonek, bliskich osób wspierających oraz rehabilitantów pracujących w lokalnych klubach Amazonek – jako osoby wpływające bezpośrednio na proces rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz poprawę stanu zdrowotnego Amazonek.

W ramach projektu są realizowane następujące działania: 4 szkolenia Ochotniczek; 2 warsztaty dla bliskich wspierających; 1 szkolenie liderek ; 1 forum edukacji zdrowotnej; 1 szkolenie rehabilitantów. 

Projekt zakłada uczestnictwo 250 osób.

Zakładanym efektem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest wzrost kompetencji u poszczególnych grup uczestników w zakresie wspierania i bezpośrednich działań na rzecz Amazonek, które w dalszej perspektywie wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania tych kobiet w różnorodnych sferach życia.

W 2022 r. realizujemy 20 EDYCJĘ TEGO PROJEKTU, dofinansowanego co roku przez PFRON. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad dwudziestu lat, dzięki którym kluby Amazonek w całym kraju mogą się rozwijać, świadcząc coraz lepsze usługi i wsparcie dla osób z rakiem piersi. 

W RAMACH PROJEKTU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

  1. Szkolenie Liderek zarządzanie – 11-15.08.2022, Wielspin Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy, ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec
  2. Szkolenie Ochotniczek II stopnia – 18-21.08.2022, Hotel Mazowiecki, ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, Łódź
  3. Szkolenie Ochotniczek I stopnia – 25-28.08.2022,  Hotel Mazowiecki, ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, Łódź
  4. Szkolenie Ochotniczek I stopnia – 22-25.09.2022, Hotel Camping Malta, ul. Krańcowa 98,      61-036 Poznań
  5. Szkolenie dla Bliskich Wspierających – 25-29.09.2022,  Hotel w Łężeczkach,  64-412 Łężeczki, Chrzypsko Wielkie
  6. Szkolenie Ochotniczek II stopnia – 06-09.10.2022, Hotel Camping Malta,  ul. Krańcowa 98,    61-036 Poznań
  7. Szkolenie dla Bliskich Wspierających – 10-14.10.2022, Wielspin Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy, ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec
  8. Szkolenie Rehabilitantów – 28-29.10.2022, Hotel Focus, ul. Serafitek 4, 61-144 Poznań
  9. Forum Edukacji Zdrowotnej dla Amazonek – 08-12.12.2022, Hotel Kama Park, ul. Orla 13,    64-410 Sieraków

Szkolenia I i II stopnia dla Ochotniczek Amazonek

Ochotniczki to Amazonki – wolontariuszki – kobiety, które pokonały chorobę pod względem psychicznym i fizycznym, a teraz wspierają inne chore kobiety w strukturach klubowych oraz w szpitalach, na oddziałach onkologicznych, odwiedzając je przy łóżku krótko po operacji, ofiarując wsparcie i ważne z punktu widzenia tych kobiet informacje dotyczące dalszego usprawniania, rehabilitacji i możliwości korzystania z wsparcia świadczonego przez kluby Amazonek. 

Szkolenia Ochotniczek I stopnia to szkolenia kandydatek na Ochotniczki, które wyraziły chęć zostania wolontariuszkami i niesienia wsparcia innym kobietom oraz chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologa.

Szkolenia Ochotniczek II stopnia są to szkolenia doskonalące kompetencje aktywnych już Ochotniczek, które przeszły wcześniej szkolenie I stopnia i pracują w szpitalach i klubach, które wyraziły chęć rozwinięcia swych umiejętności niesienia wsparcia innym kobietom i chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologów. Celem szkolenia II stopnia jest przyjrzenie się doświadczeniom w pracy z pacjentkami, przeszkodom i problemom, doskonalenie umiejętności wspierania. Szkolenia II stopnia opierają się na metodzie superwizji – procesu spoglądania na dane zagadnienie z szerszej perspektywy i wspólne szukanie rozwiązań. Superwizja grupowa umożliwia refleksję nad związkami między celami i procedurami w ich pracy.

Szkolenia odbywają się zgodnie ze standardami międzynarodowego programu Reach to Recovery.

Szkolenie z zarządzania liderek z klubów Amazonek

Federacja jako organizacja parasolowa przyjęła obowiązek regularnego kształcenia kompetencji u liderek klubów Amazonek w zakresie szeroko pojętego zarządzania organizacją samopomocową oraz organizacji wolontariatu w stowarzyszeniu. Liderki będą się kształcić w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, poznają nowoczesne metody w zakresie zarządzania organizacją, np. prowadzenia marketingu społecznościowego organizacji (m.in. facebook, Amazonki.net, portale społecznościowe). Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin: zarządzania organizacją non-profit, pozyskiwania funduszy, specjaliści od PR, prawnicy, itp. Efektem szkoleń będzie wykształcenie/wzrost kompetencji u liderek w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem samopomocowym.

Warsztaty dla bliskich osób wspierających Amazonki

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny dla osób, które na co dzień wspierają swoich bliskich w zmaganiach z chorobą nowotworową na różnych etapach jej leczenia. Choroba nowotworowa nie jest problemem wyłącznie osoby chorej. Dotyka ona także najbliższych, którzy często cierpią z samego faktu, że są bezsilni w jej obliczu, nie wiedzą jak mogą prawidłowo ulżyć ukochanej osobie w cierpieniu, chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, często nie potrafią nawet mówić o swoich emocjach, strachu, lękach, o obawach względem przyszłości; często nie mogą się pogodzić z tak dużą skalą zmian i nagłych problemów, czują się zagubione. 

Nasze działania mają na celu zapoznanie osób wspierających z możliwościami i metodami niesienia prawidłowego wsparcia, a jednocześnie ucząc metod niwelowania ryzyka wystąpienia syndromu wyczerpania u osoby wspierającej. Uczestnicy będą poznawać metody nawiązywania prawidłowego kontaktu i wspierania bliskiej osoby z rakiem piersi na różnych etapach jej leczenia, rozmawiania na tematy trudne, dowiedzą się o problemach często dotykających kobiety z rakiem piersi na różnych etapach leczenia, dochodzenia do zdrowia i rehabilitacji. 

Forum edukacji zdrowotnej dla Amazonek

Forum to spotkanie edukacyjne dla Amazonek zrzeszonych w strukturach Federacji Stowarzyszeń Amazonki z terenu całego kraju. Tematyka Forum będzie dotyczyć niektórych z następujących obszarów: aktualnych źródeł przepisów dotyczących polityki zdrowotnej; możliwości nowoczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi, możliwości wspierania i leczenia osób z długotrwałym zaawansowanym rakiem, z przerzutami – w przewlekłej formie choroby, kwestie operacji odtwórczych piersi, z uwzględnieniem wskazań, zalet i wad poszczególnych metod oraz możliwych powikłań, profilaktyka zdrowotna z punktu widzenia fizjoterapii, tj. m.in. zaburzeń limfatycznych, aktywności fizycznej, automasażu i masażu limfatycznego. Wykładowcy będą specjalistami w swoich dziedzinach, z doświadczeniem pracy z Amazonkami, również klinicznym.

Szkolenie dla rehabilitantów współpracujących z Amazonkami

Szkolenie jest dedykowane fizjoterapeutom zatrudnionym przez kluby Amazonek, w których na co dzień usprawniają osoby leczone z powodu raka piersi. Podczas szkolenia fizjoterapeuci podnoszą swoje kompetencje w zakresie niwelowania powikłań i ograniczeń sprawności u Amazonek, wynikłych wskutek operacyjnego leczenia onkologicznego raka piersi.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na poszczególne szkolenia są publikowane w dziale: AKTUALNOŚCI  http://www.amazonkifederacja.pl/aktualnosci/ 

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/