PROGRAM LEKOWY ,,LECZENIE RAKA PIERSI” – SPROSTOWANIE MINISTERSTWA ZDROWIA

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE PROGRAMU LEKOWEGO ,,LECZENIE RAKA PIERSI” z dnia 24.05.2021 dotyczący korekty zapisów wycofujących refundację leków dla pacjentek z HER-2 dodatnim, z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-programu-lekowego-leczenie-raka-piersi