Szkolenia Ochotniczek II stopnia w Krakowie

Zgłoszone koleżanki na szkolenie dla Ochotniczek II stopnia w Krakowie, które odbywa się w dniach od 18 do 21 sierpnia 2021 stopnia zapraszamy do hotelu KRAKOWIAK (Akademickie Centrum Hotelowe
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) przy ul. Armii Krajowej 9

Szkolenie rozpoczyna się od obiadu o godzinie 13:00, a szczegółowy program wszystkie uczestniczki dostaną na miejscu.

Przypominamy, że opłatę za szkolenie w wysokości 70,00 zł należy wpłacić na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 . W tytule przelewu muszą znaleźć się nazwisko oraz imię uczestniczki, miejscowość i data szkolenia

Projekt pn. : ,,Profesjonalizacja działań Klubów Amazonek ‘’, w ramach którego są realizowane szkolenia, jest współfinansowany ze środków PFRON