Szkolenie Ochotniczek

Szkolenie ochotniczek

Termin OCHOTNICZEK I stopnia:

W dniach: 25 – 28 sierpnia 2022 r.

Miejsce: Łódź,

W dniach: 22 – 25 września 2022 r.

Miejsce: Poznań, Hotel Focus ul. Serafitek 4

Ilość uczestników: 15 osób

Termin OCHOTNICZEK II stopnia:

W dniach: 18 – 21 sierpnia 2022 r.

Miejsce: Łódź,

W dniach: 13 – 16 październik 2022 r.

Miejsce: Poznań, Hotel Focus ul. Serafitek 4

 Ilość uczestników: 20 osób

Uczestnicy pokrywają część kosztów w kwocie 100 zł.

Zgłoszenie należy przekazać przez Klub inaczej nie będzie brane ono pod uwagę.

Zgłoszenia wysyłamy na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl

Kwotę wpłacamy na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130, po informacji o zakwalifikowaniu do udziału, ale najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu pn.,, Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” realizowanego ze środków PFRON-u oraz przy wsparciu firmy Pfizer Polska Sp. z o.o.