Szkolenie rehabilitantów

W dniach 19-20 listopada 2021 r. (piątek – sobota) odbędzie się w Poznaniu szkolenie rehabilitantów 

( Hotel Focus ul. Serafitek 4 ). 

 Zajęcia będą prowadzili, jak co roku, dr Magdalena Górska-Doś i dr Janusz Doś.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na nasz adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl

Ilość uczestników: 20 osób

 Uczestnicy pokrywają część kosztów w kwocie 100 zł.

Kwotę wpłacamy na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130, po informacji o zakwalifikowaniu do udziału, ale najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu pn.,, Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” realizowanego ze środków PFRON-u.