Walne zebranie FSA

Walne zebranie Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” odbędzie w tym roku w formie online w dniu 20 czerwca