ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” w PFRON.

Dofinansowanie: 160 000,00 zł.

Wartość projektu: 200 940,00 zł.

Projekt pn. „Artystyczny Świat Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski, zrzeszonych w lokalnych klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 3 wyjazdowe plenery artystyczne. 

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztukę plastyczną, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych przez Federację trzech wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii obrazów i prac plastycznych Amazonek.

Projekt zakłada uczestnictwo 150 osób.

Więcej na temat projektu pod linkiem: http://www.amazonkifederacja.pl/projekty/