Zaproszenie na Regionalne Forum Pacjentów Onkologicznych w Poznaniu!

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorzy oferują również zwroty kosztów dojazdu.