Razem przez góry i doliny 2024 – trekkingi

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje osiem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn.: ,,Razem przez góry i doliny ”. Cztery odbędą się w górach, dwa w dolinach – na terenach raczej płaskich i dwa nad morzem. 

Adresatkami projektu są Amazonki – członkinie  Klubów Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz  forum internetowego Amazonki.net.

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ W ROKU !

Odbędą się one w następujących miejscach i terminach:

1) Pustkowo – 08 – 13 maja 2024

2) Zakopane – 19 – 24 maja 2024

3) Sieraków Wlkp. – 18 – 23 czerwca 2024

4) Pustkowo – 30 czerwca – 05 lipca 2024

5) Krynica Górska – 19 – 24 sierpnia 2024

6) Krynica Górska – 25 – 30 sierpnia 2024

7) Zakopane – 22 – 27 września 2024

8) Sieraków – 03 – 08 grudnia 2024

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni (5 noclegów) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek. Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Szczegółowe trasy zostaną opracowane na etapie uzgodnień z przewodnikami.

Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem – długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów.

Uczestniczki będą zakwaterowane w jednym miejscu, które będzie służyć jako baza wypadowa. Posiłki będą spożywać w miejscu zakwaterowania oraz w schroniskach i innych obiektach na trasie wycieczek.

Warunki rekrutacji

Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm.

Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu.

Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt (m.in. :buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek.

Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież, nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone pełnymi kosztami pobytu.

Odpłatność

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 150 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

,,Trekking – miejscowość trekkingu – termin trekkingu – imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek , a nawet osób nie będących Amazonkami przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów.

Zgłoszenia można dokonywać na adres: amazonki@amazonki.poznan.pl.

Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności, numer telefonu ) oraz przysłanie skanu (nie zdjęcia) AKTUALNEGO ORZECZENIA o stopniu niepełnosprawności. Prosimy pamiętać o zeskanowaniu całego dokumentu czyli dwóch stron (jeśli są) wraz ze wszystkimi pieczątkami i podpisami.

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie kluby.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

 Projekt pn . ,,Razem przez góry i doliny ” w ramach, którego są organizowane plenery, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

pastedGraphic.png

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/