Plenery

 

logo amazonki

Tak jak i w latach ubiegłych tak i w tym roku dzięki dofinasowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt pn.: „Artystyczny świat amazonek”, w ramach którego odbędą cztery wyjazdy plenerowe, na które zapraszamy wszystkie Amazonki, z całej Polski.

Terminy wyjazdów

Numer Termin Potencjalne miejsce Zajęcia Opłata
1 09-14.06.2024 Wągrowiec
 • malarstwo
 • biżuteria
 • decoupage
 • florystyka
150 zł
2 01-06.09.2024 Wągrowiec
 • malarstwo
 • biżuteria
 • decoupage
 • florystyka
150 zł
3 18-23.09.2024 Łężeczki
 • malarstwo
 • biżuteria
 • decoupage
 • florystyka
150 zł
4 10-15.10.2024 Sieraków
 • malarstwo
 • biżuteria
 • decoupage
 • florystyka
150 zł

 

 

Każdy plener potrwa 6 dni (5 noclegów) i w każdym może wziąć udział 50 Amazonek. W celu zapewnienia komfortu pracy Uczestniczki będą podzielone na 4 zespoły: malarski, biżuteryjny, decoupage, florystyczny. Każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w artykuły plastyczne/dekoracyjne. 

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości, w której odbywają się warsztaty. 

Warunki rekrutacji

1)  Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” lub w klubie internetowym Amazonki.net

2)  Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

Uczestnik zobowiązany jest do POSIADANIA aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie uczestnik musi posiadać w fizycznej wersji i przekazać go koordynatorom na miejscu pleneru (nawet jeśli wcześniej przesłał skan).

3)  Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna 

Pierwszeństwo kwalifikacji mają osoby nie będące nigdy na żadnym plenerze

Chętne osoby wpisują swoje dane przez formularz zgłoszeniowy podany w linku poniżej. 

4) Uiszczenie opłaty

wpłatę o wysokości 150 zł – za plener, uczestnik (bądź Klub)  jest zobowiązany uiścić co najmniej 7 dni PRZED terminem rozpoczęciem pleneru. W innym przypadku taka osoba zostanie wykreślona z listy.

W razie nie uprzedzenia organizatorów o nieobecności na plenerze w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, osoba zgłoszona zostanie obciążona kosztami pobytu.

Odpłatność

Wpłatę o wysokości 150 zł za plener od osoby , które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się    na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 

22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 

z dopiskiem:

,,Plener-miejscowość i termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika, miasto Uczestnika”  

nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Chętne osoby wpisują swoje dane przez formularz zgłoszeniowy podany w linku poniżej. 

Prosimy o podanie pełnych danych  (imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności, numer telefonu) oraz przysłanie skanu PO ZAKWALIFIKOWANIU (nie zdjęcia). 

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie KLUBY najdalej dwa tygodnie przed rozpoczęciem się pleneru.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__qOvb-dUQVE3RDhINVE1VDJWV1FHS1BLMDc4RlM2WC4u

 

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/