SZKOLENIA-OGŁOSZENIE WSTĘPNE

logo amazonki

SZKOLENIA-OGŁOSZENIE WSTĘPNE.

Zwracamy uwagę, że jest to ogłoszenie wstępne zawierające jedynie informację o terminach szkoleń. Jest ono odpowiedzią na liczne prośby pań o podanie wstępnych terminów wyjazdów ze względu na konieczność wcześniejszego rezerwowania dat urlopów.

Ogłoszenie właściwe ze wszelkimi niezbędnymi informacjami zamieścimy w terminie późniejszym po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych przepisami procedur.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i facebook’a.

Dzięki dofinasowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będziemy realizować projekt pn.:

 „ Profesjonalizacja działań klubów Amazonek”, w ramach którego odbędzie się dziewięć szkoleń.

Poniższe daty i miejsca mogą ulec zmianie.

Terminy wyjazdów

 

Prosimy pamiętać, że szkolenia ( z wyjątkiem szkolenia dla rehabilitantów) są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego na Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/