Archiwalne szkolenia 2014
2014

Szkolenia 2014

 • Szkolenie dla liderek i nowych liderek - Edukacja Zdrowotna XIII Forum Edukacyjne Amazonek "Zaawansowany rak piersi"
  - 31.03 - 02.04 Poznań (Camping Malta, ul. Krańcowa 98)
  Wykładowcy: Katarzyna Cieślak, dr Jerzy Gryglewicz, dr Maria Litwiniuk
  100 osób

  Kryteria:
  • pełnienie funkcji liderki (przewodniczącej, prezes) stowarzyszenia Amazonek, lub aktywne działanie w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem (np. członkinie Zarządu, lub przygotowywane do tych funkcji)
  • pełnienie funkcji koordynatorki, liderki w zakresie organizacji wolontariatu ochotniczek we własnym stowarzyszeniu
  • bycie ochotniczką, przynajmniej po I stopniu przeszkolenia
  • Amazonki posiadające zdolności organizatorskie, łatwo nawiązujące kontakt,
 • Szkolenie I stopnia Ochotniczek - 14 - 16.04 Poznań (Camping Malta, ul. Krańcowa 98)

  Wykładowcy: psycholog Katarzyna Cieślak, rehabilitant Joanna Standar
  13 osób
  Wolontariuszka powinna spełniać następujące kryteria:
  • musi być minimum 2 lata po operacji piersi,
  • musi publicznie przyznawać się do bycia Amazonką,
  • osobiście wyrazić chęć pracy wolontaryjnej,
  • nie może mieć chorób współistniejących, szczególnie widocznych deformacji i ułomności,
  • musi być dyspozycyjna,
  • nie może mieć więcej jak 60 lat.

  Ochotniczka musi być cierpliwa, potrafiąca słuchać, empatyczna, taktowna, życzliwa i optymistyczna. Musi być odpowiedzialna za słowa i czyny, zawsze być zadbana i kompetentna w zakresie wolontariatu, praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, a także choroby i działalności ruchu Amazonek w Polsce.

 • Szkolenie II stopnia Ochotniczek 60+ - 14 - 16.05 Poznań (Camping Malta, ul. Krańcowa 98)
  20 osób
  Kryteria:
  • certyfikat szkolenia I stopnia Ochotniczek
  Dodatkowo do szkoleń II stopnia będą kwalifikowane aktywne, czynne na oddziałach ochotniczki, posiadające doświadczenie w pracy z pacjentkami.

  Szkolenie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • Warsztaty dla Seniorek Liderek Klubów Amazonek (60+) - Szkolenie Liderek - 17 - 21.06 Sieraków (OSW Kama, ul Orla 13)

  Wykładowcy: Katarzyna Cieślak, Marek Kustosz, Marek Cieślak, Specjaliści Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
  40 osób
  Kryteria:
  • pełnienie funkcji liderki (przewodniczącej, prezes) stowarzyszenia Amazonek, lub aktywne działanie w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem (np. członkinie Zarządu, lub przygotowywane do tych funkcji)
  • pełnienie funkcji koordynatorki, liderki w zakresie organizacji wolontariatu ochotniczek we własnym stowarzyszeniu
  • bycie ochotniczką, przynajmniej po I stopniu przeszkolenia
  • Amazonki posiadające zdolności organizatorskie, łatwo nawiązujące kontakt

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Ministerstwa Spraw Społecznych

 • Szkolenie Nowych Liderek + Warsztaty dla Seniorek Liderek Klubów Amazonek (60+) - 05-09.12 Sieraków (OSW Kama, ul. Orla 13)

  5 wykładowców
  80 osób
  W programie szkolenia przewidziane są m.in. zajęcia z dietetykiem oraz rehabilitantem. Odbędzie się wykład nt leczenia bólu.
  Podczas pobytu będzie miało miejsce spotkanie opłatkowe.
  W Poznaniu o godzinie 12.00 na dworcu letnim (ul. Dworcowa) zostanie podstawiony autokar do Sierakowa.

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON

 • Szkolenie II stopnia Ochotniczek 60+ - 25-29.08 Sieraków (OSW Kama, ul. Orla 13)

  Prowadzący: Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda
  20 osób
  Kryteria:
  • certyfikat szkolenia I stopnia Ochotniczek

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 • Szkolenie Internautek z Forum Amazonek - 25-27. 05 Poznań (Camping Malta, ul. Krańcowa 98)

  Wykładowca: psycholog Katarzyna Cieślak
  15 osób
  Szkolenie w zakresie prawidłowej komunikacji internetowej - jej sposobów, funkcji w wspieraniu oraz skutków i zagrożeń. To szczególnie trudna forma kontaktu, bo polega na dzieleniu się wiedzą bez kontekstu pozawerbalnego (nawet jeżeli używa się komunikatora video).

  Szkolenie poprowadzi psychoonkolog, metodami: treningu interpersonalnego (poznanie swoich zasobów i umiejętności w relacjach z ludźmi); wykładów interaktywnych (nabycie rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy niezbędnej do prawidłowego wspierania); warsztatu psychoedukacyjnego(przełożenie wiedzy na praktyczne doświadczenia własne i umiejętności); ćwiczeń praktycznych(stosowanie zdobytej wiedzy, umiejętności i doświadczeń-praca z trenerem); konsultacji indywidualnych(omawianie ważnych kwestii w aspekcie indywidualnym u uczestniczek).

  Kryteria:

  • Amazonki aktywnie działające na forum internetowym wspierające osoby z rakiem piersi i/lub ich bliskich za pośrednictwem forum
  • sprawdzenie (w miarę możliwości) przez współpracującego psychologa umiejętności kontaktu z i innymi, siły i formy motywacji do bycia Amazonką internautką, moderatorem, skłonności do ulegania manipulacji, poddawania się agresji itd., itp.). Zapytanie o konkretne oczekiwania.
  • Analiza dotychczasowych działań (porady, posty, wątki) na forum internetowym kandydatek do szkolenia w celu weryfikacji potencjalnych umiejętności kontaktu w ramach wspierania.
  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie I stopnia Ochotniczek - II - 06-08.06 Kraków (CYBULSKIEGO GUEST ROOMS, ul. Cybulskiego 6)

  Wykładowcy: psycholog Teresa Turuk-Nowak, rehabilitant Krystyna Puto
  15 osób
  Wolontariuszka powinna spełniać następujące kryteria:
  • musi być minimum 2 lata po operacji piersi,
  • musi publicznie przyznawać się do bycia Amazonką,
  • osobiście wyrazić chęć pracy wolontaryjnej,
  • nie może mieć chorób współistniejących, szczególnie widocznych deformacji i ułomności,
  • musi być dyspozycyjna,
  • nie może mieć więcej jak 60 lat.
  Ochotniczka musi być cierpliwa, potrafiąca słuchać, empatyczna, taktowna, życzliwa i optymistyczna. Musi być odpowiedzialna za słowa i czyny, zawsze być zadbana i kompetentna w zakresie wolontariatu, praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, a także choroby i działalności ruchu Amazonek w Polsce.

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie rehabilitantów współpracujących z klubami Amazonek - 20 - 21.06 Ciechocinek 

  Wykładowcy: dr Magdalena Doś, dr Janusz Doś
  20 osób
  Zajęcia prowadzone w 2 grupach

  Wykłady – rehabilitacja (4 godz. dydaktyczne):
  1.    Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi.
  2.    Przyczyny występowania oraz metody leczenia obrzęku chłonnego u kobiet po leczeniu raka piersi.
  3.    Rola aktywności ruchowej w profilaktyce i leczeniu powikłań i zaburzeń czynnościowych u kobiet po leczenia raka piersi.

  Zajęcia praktyczne – rehabilitacja (7godz. dydaktycznych):
  1.    Podstawowe techniki manualnego drenażu limfatycznego.
  2.    Manualny drenaż w profilaktyce obrzęku chłonnego.
  3.    Kompresjoterapia w leczeniu obrzęku chłonnego (bandażowanie wielowarstwowe, drenaż pneumatyczny).
  4.    Różnorodne formy aktywności ruchowej dla kobiet leczonych z powodu raka piersi:
  5.    ćwiczenia z taśmami Thera-Band,
  6.    ćwiczenia z piłkami Thera-Band,
  7.    podstawy Nordic Walking,

  Kryteria:
  • posiadanie niezbędnych kwalifikacji w zakresie fizykoterapii i rehabilitacji
  • współpraca ze środowiskiem Amazonek w zakresie rehabilitacji ruchowej
  • zgłoszenie przez liderkę lokalnego klubu Amazonek
  • chęć podniesienia kompetencji


  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL

   Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla Liderek - 21-25.06 Sieraków (OSW Kama, ul. Orla 13)

  Wykładowcy: Anna Szafryna-Kliwicka, Magdalena Doś, Janusz Doś, specjaliści Centrum PISOP
  80 osób

  Kryteria:

  • pełnienie funkcji liderki (przewodniczącej, prezes) stowarzyszenia Amazonek, lub aktywne działanie w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem (np. członkinie Zarządu, lub przygotowywane do tych funkcji)
  • pełnienie funkcji koordynatorki, liderki w zakresie organizacji wolontariatu ochotniczek we własnym stowarzyszeniu
  • bycie ochotniczką, przynajmniej po I stopniu przeszkolenia
  • Amazonki posiadające zdolności organizatorskie, łatwo nawiązujące kontakt

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla młodych Amazonek - 18-22.08 Inowrocław (Medical Spa, ul. Wilkońskiego 23)

  Wykładowcy: Katarzyna Cieślak, Krystyna Puto, Marek Cieślak, dr Dariusz Godlewski
  30 osób

  Kryteria:
  • posiadanie niezbędnych predyspozycji do pełnienia funkcji opiekunki sekcji, m.in. otwartość, łatwa umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, empatia, rzetelność, kompetentność – opinia liderki stowarzyszenia
  • chęć rozwoju społecznego i osobistego, nabycia/zwiększenia umiejętności wspierania
  • chęć aktywnego działania dla dobra koleżanek z klubu Amazonki oraz dla dobra stowarzyszenia

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności


  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie I stopnia Ochotniczek - IV - 22-24.08 Gdańsk (Centrum Pokoje Gościnne: ul. Jaśkowa Dolina 114)

  Wykładowcy: psycholog Katarzyna Cieślak, rehabilitant Krystyna Puto
  16 osób 

  Wolontariuszka powinna spełniać następujące kryteria:
  • musi być minimum 2 lata po operacji piersi,
  • musi publicznie przyznawać się do bycia Amazonką,
  • osobiście wyrazić chęć pracy wolontaryjnej,
  • nie może mieć chorób współistniejących, szczególnie widocznych deformacji i ułomności,
  • musi być dyspozycyjna,
  • nie może mieć więcej jak 60 lat.
  Ochotniczka musi być cierpliwa, potrafiąca słuchać, empatyczna, taktowna, życzliwa i optymistyczna. Musi być odpowiedzialna za słowa i czyny, zawsze być zadbana i kompetentna w zakresie wolontariatu, praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, a także choroby i działalności ruchu Amazonek w Polsce.

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla Kobiet z Nawrotem Choroby - I - 09-13.06 Poznań (Camping Malta, ul. Krańcowa 98)

  Wykładowcy: Katarzyna Cieśla, Marta Zagozda, Elzbieta Bręborowicz, Marek Cieślak
  30 osób

  Kryteria:
  • posiadanie niezbędnych predyspozycji do pełnienia funkcji opiekunki sekcji, m.in. otwartość, łatwa umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, empatia, rzetelność, kompetentność – opinia liderki stowarzyszenia
  • chęć rozwoju społecznego i osobistego, nabycia/zwiększenia umiejętności wspierania
  • chęć aktywnego działania dla dobra koleżanek z klubu Amazonki oraz dla dobra stowarzyszenia

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla Seniorek Amazonek - II - 25-29.08 Sieraków (OSW Kama, ul. Orla 13)

  Wykładowcy: Katarzyna Cieślak, Marek Cieślak, Magdalena Doś, Janusz Doś
  30 osób
   

  Kryteria:
  • posiadanie niezbędnych predyspozycji do pełnienia funkcji opiekunki sekcji, m.in. otwartość, łatwa umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, empatia, rzetelność, kompetentność – opinia liderki stowarzyszenia
  • chęć rozwoju społecznego i osobistego, nabycia/zwiększenia umiejętności wspierania
  • chęć aktywnego działania dla dobra koleżanek z klubu Amazonki oraz dla dobra stowarzyszenia

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla Par - 16-22.09 Sieraków (OSW Kama, ul. Orla 13)

  Wykładowcy: Katarzyna Cieślak, Marek Cieślak, Janusz Doś, Magdalena Małkiewicz
  10 par

  Kryteria:
  • Amazonki z różnym stażem chorobowym oraz ich partnerzy seksualni - pary wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniach
  • Pary chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawidłowej komunikacji w związku
  • Pary chcące skonfrontować swoje przeżycia, problemy, oczekiwania z innymi parami znajdującymi się w analogicznej sytuacji

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

   Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla Młodych Amazonek - 27.09 - 01.10 Inowrocław (Medical Spa, ul. Wilkońskiego 23)

  Wykładowcy: 4 specjalistów w tym: Katarzyna Cieślak, Marek Cieślak
  30 osób

   
  Kryteria:
  • posiadanie niezbędnych predyspozycji do pełnienia funkcji opiekunki sekcji, m.in. otwartość, łatwa umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, empatia, rzetelność, kompetentność – opinia liderki stowarzyszenia
  • chęć rozwoju społecznego i osobistego, nabycia/zwiększenia umiejętności wspierania
  • chęć aktywnego działania dla dobra koleżanek z klubu Amazonki oraz dla dobra stowarzyszenia

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności


  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie I stopnia Ochotniczek - V - 17 - 19.10 Olsztyn (Hotel Relax, ul. Żołnierska 13A)

  Wykładowcy: psycholog Katarzyna Cieśla, rehabilitant Krystyna Puto
  15 osób

  Wolontariuszka powinna spełniać następujące kryteria:
  • musi być minimum 2 lata po operacji piersi,
  • musi publicznie przyznawać się do bycia Amazonką,
  • osobiście wyrazić chęć pracy wolontaryjnej,
  • nie może mieć chorób współistniejących, szczególnie widocznych deformacji i ułomności,
  • musi być dyspozycyjna,
  • nie może mieć więcej jak 60 lat.
  Ochotniczka musi być cierpliwa, potrafiąca słuchać, empatyczna, taktowna, życzliwa i optymistyczna. Musi być odpowiedzialna za słowa i czyny, zawsze być zadbana i kompetentna w zakresie wolontariatu, praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, a także choroby i działalności ruchu Amazonek w Polsce.

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności
   

  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie dla Kobiet z Nawrotem Choroby - II - 03-07.11 Poznań (Camping Malta, ul. Krańcowa 98)

  Prowadzący: Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda, Marek Cieślak
  30 osób

  Kryteria:
  • posiadanie niezbędnych predyspozycji do pełnienia funkcji opiekunki sekcji, m.in. otwartość, łatwa umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, empatia, rzetelność, kompetentność – opinia liderki stowarzyszenia
  • chęć rozwoju społecznego i osobistego, nabycia/zwiększenia umiejętności wspierania
  • chęć aktywnego działania dla dobra koleżanek z klubu Amazonki oraz dla dobra stowarzyszenia

  Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane tylko poprzez kluby wiodące w Uniach. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć poniższe dane:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - PESEL
  - stopień niepełnosprawności

  Szkolenie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia archiwalne

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/