PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2023
plakat RP Fundusze FSA 2023

 

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2023

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 120 600,00 zł.

Wartość projektu: 221 940,00 zł.

Projekt pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób działających na rzecz niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi w lokalnych klubach Amazonek z terenu całej Polski, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są działania edukacyjno-szkoleniowe. 

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia niepełnosprawnych Amazonek poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla osób wspierających i działających aktywnie na rzecz Amazonek, w celu wykształcenia, zwiększenia i doskonalenia ich kompetencji.

Projekt zakłada przeszkolenie wolontariuszek – Ochotniczek, liderek z klubów Amazonek, bliskich osób wspierających oraz profesjonalistów pracujących z chorymi na raka piersi osobami – jako osoby wpływające bezpośrednio na proces rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz poprawę stanu zdrowotnego Amazonek.

W ramach projektu są realizowane następujące działania: 4 szkolenia Ochotniczek; 2 warsztaty dla bliskich wspierających; 1 szkolenie liderek ; 1 forum edukacji zdrowotnej; 1 szkolenie profesjonalistów. 

Projekt zakłada uczestnictwo 230 osób.

Zakładanym efektem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest wzrost kompetencji u poszczególnych grup uczestników w zakresie wspierania i bezpośrednich działań na rzecz Amazonek, które w dalszej perspektywie wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania tych kobiet w różnorodnych sferach życia.

W 2023 r. realizujemy 21 EDYCJĘ TEGO PROJEKTU, dofinansowanego co roku przez PFRON. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad dwudziestu lat, dzięki którym kluby Amazonek w całym kraju mogą się rozwijać, świadcząc coraz lepsze usługi i wsparcie dla osób z rakiem piersi. 

W RAMACH PROJEKTU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

  1. Szkolenie Ochotniczek II st. – 11-14.05.2023 Wisła
  2. Bliscy Wspierający – 11-14.05.2023 Łężeczki
  3. Szkolenie Liderek z zarządzania – 11-15.06.2023 Wągrowiec
  4. Szkolenie Ochotniczek I st. – 15-18.06.2023 Opole
  5. Szkolenie Ochotniczek I st. – 17-20.08.2023 Olsztyn
  6. Szkolenie Ochotniczek II st. – 24-27.08.2023 Poznań
  7. Bliscy Wspierający – 8-12.10.2023 Wągrowiec
  8. Szkolenie profesjonalistów:  pielęgniarek i położnych – 17-18.11.2023 Poznań
  9. Forum Edukacji – 6-11.12.2023 Sieraków

Więcej na temat projektu pod linkiem: https://www.amazonkifederacja.pl/projekty/ 

Projekt pn. ,,Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” w ramach, którego są organizowane szkolenia, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/