Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Aktualne zadania

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 200 750,00 zł.

Wartość projektu: 255 340,00 zł. 

Projekt pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób działających na rzecz niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi w lokalnych klubach Amazonek z terenu całej Polski, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są działania edukacyjno-szkoleniowe.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia niepełnosprawnych Amazonek poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla osób wspierających i działających aktywnie na rzecz Amazonek, w celu wykształcenia, zwiększenia i doskonalenia ich kompetencji.

Projekt zakłada przeszkolenie wolontariuszek - Ochotniczek, liderek z klubów Amazonek, bliskich osób wspierających oraz rehabilitantów pracujących w lokalnych klubach Amazonek - jako osoby wpływające bezpośrednio na proces rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz poprawę stanu zdrowotnego Amazonek.

W ramach projektu są realizowane następujące działania: 4 szkolenia Ochotniczek; 2 warsztaty dla bliskich wspierających; 1 szkolenie liderek ; 1 forum edukacji zdrowotnej; 1 szkolenie rehabilitantów.

Projekt zakłada uczestnictwo 275 osób.

Zakładanym efektem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest wzrost kompetencji u poszczególnych grup uczestników w zakresie wspierania i bezpośrednich działań na rzecz Amazonek, które w dalszej perspektywie wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania tych kobiet w różnorodnych sferach życia.

W 2021 r. realizujemy 19 EDYCJĘ TEGO PROJEKTU, dofinansowanego co roku przez PFRON. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad dwudziestu lat, dzięki którym kluby Amazonek w całym kraju mogą się rozwijać, świadcząc coraz lepsze usługi i wsparcie dla osób z rakiem piersi.

 

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 155 000,00 zł.

Wartość projektu: 195 420,00 zł.

Projekt pn. „Artystyczny Świat Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski, zrzeszonych w lokalnych klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 3 wyjazdowe plenery artystyczne.

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztukę plastyczną, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych przez Federację trzech wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii obrazów i prac plastycznych Amazonek.

Projekt zakłada uczestnictwo 150 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na http://www.amazonkifederacja.pl/artystyczny-swiat-amazonek/.

 

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie I okresu realizacji: 215 200,00 zł.

Wartość projektu I okresu realizacji: 269 000,00 zł.

 

Projekt pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji w zakresie działań kierowanych do osób z rakiem piersi, w szczególności dotyczących rehabilitacji psychofizycznej i leczenia osób z rakiem piersi oraz dotyczących działalności środowiska Amazonek -  z wykorzystaniem różnych sposobów publikacji: drukowanych tradycyjnie i wydawnictw internetowych.

Projekt ma charakter wydawniczy. Zakłada realizację poniższych publikacji:

  • Poradnik rehabilitacyjny pt. „Poradnik dla kobiet leczonych z powodu raka piersi”
  • Poradnik pt. "Eksperci Amazonkom - poradnik dla kobiet po leczeniu raka piersi"
  • Ulotka informacyjno-edukacyjna z instruktażem samobadania piersi
  • Strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Amazonki
  • Produkcja filmów z wypowiedziami i poradami ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi - publikacja poprzez stronę internetową Federacji.
  • Publikacja na stronie internetowej artykułów pisanych przez ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi, itp.
  • Przebudowa i bieżąca działalność strony internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która porusza kwestie środowiska Amazonek, prezentuje działalność Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w tym realizację projektów finansowanych z PFRON oraz służy rekrutacji uczestników do projektów.

Sądzimy, że poprzez realizację wydawnictw na różnych nośnikach, w ramach niniejszego projektu, zapewnimy osobom niepełnosprawnym z powodu raka piersi dobry dostęp do informacji na temat koniecznej rehabilitacji psychofizycznej, w tym w szczególności informacji dotyczących metod usprawniania i zapobiegania obrzękom limfatycznym i ograniczeniu ruchomości kończyny po stronie operowanej wskutek leczenia onkologicznego.

Sądzimy, że poprzez realizację działań projektu wpłyniemy na poprawę świadomości osób z rakiem piersi, w szczególności kobiet po operacyjnym usunięciu piersi, w zakresie konieczności stałej, regularnej i prawidłowo prowadzonej i wykonywanej rehabilitacji psychofizycznej.

 

 

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

Projekt realizowany z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji programów w obszarze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.

Dofinansowanie: 23 600,00 zł

Wartość projektu: 33 950,00 zł

Projekt pn. „Artystyczny Świat Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu województwa wielkopolskiego, zrzeszonych w lokalnych wielkopolskich klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 3 wyjazdowe plenery artystyczne.

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztukę plastyczną, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych przez Federację trzech wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii obrazów i prac plastycznych Amazonek.

Projekt zakłada uczestnictwo 45 osób z województwa wielkopolskiego.

Po więcej informacji zapraszamy na http://www.amazonkifederacja.pl/artystyczny-swiat-amazonek/.