Kapituła Honorowej Odznaki
Kapituła Honorowej Odznaki

Regulamin Honorowej Odznaki

znowelizowany przez Konwent Seniorek w dniu 29.11.2013r

1.    Złoty Łuk Amazonki
2.    Kryształowy Łuk Amazonki
3.    Rubinowy Łuk Amazonki
4.    Bursztynowy Łuk Amazonki

Ad. 1

Złoty Łuk Amazonek jest najwyższym odznaczeniem Federacji Stowarzyszeń Amazonki i przyznawany jest:
– Amazonkom za szczególny wkład w działalność i rozwój Ruchu Amazonek w Polsce,
– Osobom systematycznie zaangażowanym we wspieranie działalności Federacji.

Złoty Łuk Amazonek przyznaje Kapituła wyłoniona spośród członkiń Konwentu Seniorek w składzie trzech laureatek „Złotej Odznaki” oraz sekretarza.

Z wnioskiem o przyznanie „Złotej Odznaki” występuje:
–  Zarząd Federacji Stowarzyszeń Amazonki,
–  Kapituła Honorowej Odznaki.

Odpowiednio umotywowane wnioski należy przesyłać na adres Federacji, która po akceptacji przekaże je Kapitule. Wnioski bez akceptacji Federacji nie będą rozpatrywane. Wnioski nadesłane do Kapituły są rozpatrywane w ciągu 6-ciu miesięcy.

Ilość przyznawanych wciągu roku odznaczeń Złoty Łuk Amazonki ogranicza się do trzech.

Wręczanie przyznanych odznaczeń odbywa się na uroczystych zebraniach Federacji Stowarzyszeń Amazonki, w miarę możności przez członkinie Kapituły.

Wszystkie przyznane Odznaki zapisywane są w „Złotej Księdze”.

Ad. 2

Kryształowy Łuk Amazonki jest wysokim odznaczeniem Federacji Stowarzyszeń  Amazonki i przyznawany jest:
– Amazonkom za przynajmniej 15-letnią aktywną działalność na rzecz Ruchu Amazonek,
– Wybitne osiągnięcia w swojej Unii Wojewódzkiej.

Kryształowy Łuk Amazonek przyznaje Kapituła Honorowej Odznaki.

Z wnioskiem o przyznanie „Kryształowego Łuku” występuje:
– Macierzysty Klub,
– Unia Wojewódzka.

Odpowiednio umotywowane wnioski należy przesyłać na adres Federacji, która po akceptacji przekaże je Kapitule. Wnioski bez akceptacji Federacji nie będą rozpatrywane. Wnioski nadesłane do Kapituły są rozpatrywane w ciągu 3-ch miesięcy.

Ilość przyznawanych w ciągu roku odznaczeń Kryształowy Łuk Amazonki ogranicza się do pięciu.

Wręczanie przyznanych odznaczeń odbywa się na uroczystych zebraniach Klubu, w miarę możliwości przez członkinie Kapituły.

Wszystkie przyznane Odznaki zapisywane są w Księdze Pamiątkowej.

Otrzymanie Kryształowego Łuku Amazonki nie zamyka możliwości odznaczenia Złotym Łukiem Amazonki.

Ad.3

Rubinowy Łuk Amazonki jest odznaczeniem Federacji Stowarzyszeń Amazonki i przyznawany jest:
– Wybitnym Liderkom za co najmniej 10-letnią owocną działalność organizacyjną na rzecz swojego Klubu i miejscowego środowiska kobiet dotkniętych rakiem piersi.

Rubinowy Łuk Amazonki przyznaje Kapituła Honorowej Odznaki.

Z wnioskiem o przyznanie „ Rubinowego Łuku” występuje Klub. Odpowiednio umotywowane wnioski należy przesyłać na adres Kapituły Honorowej Odznaki. Wnioski nadesłane do Kapituły są rozpatrywane w ciągu miesiąca.

Wręczanie przyznanych odznaczeń odbywa się na uroczystych zebraniach Klubu.

Otrzymanie Rubinowego Łuku Amazonki nie zamyka możliwości wyższych odznaczeń.

Ad. 4

Bursztynowy Łuk Amazonki jest odznaczeniem ustanowionym dla „Przyjaciół Amazonek” tj. osób szczególnie zasłużonych dla Naszego Ruchu

Odznakę tę przyznają i zakupują Kluby.

Złote, Kryształowe i Rubinowe Łuki Amazonki finansuje Federacja Stowarzyszeń Amazonki

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/