Komunikat – Trekkingi 2023

Poniższe daty i miejsca mogą ulec zmianie. Ze względu na charakter projektu i jego dofinansowanie może się zdarzyć sytuacja, gdzie projekt pod nazwą „ Razem przez góry i doliny ” może nie dojść do skutku i zostanie anulowany. Potwierdzenie finalne terminów pojawi się w czasie późniejszym po otrzymaniu przez nas decyzji o dofinansowaniu z PFRON. Niniejszym otwieramy rekrutację wstępną i zapraszamy do zapisów na trekkingi. Przypominamy również, że termin jak i sam fakt zgłoszenia NIE JEST JEDNOZNACZY z kwalifikacją.

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje osiem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn. : ,,Razem przez góry i doliny ”

Adresatkami projektu są Amazonki – członkinie  Klubów Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz  forum internetowego Amazonki.net

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ W ROKU !!!

ZGŁASZAĆ SIĘ MOŻNA TYLKO NA JEDEN TREKKING  !!!

Odbędą się one w następujących miejscach i terminach :

Numer

Termin

Potencjalne miejsce

Stopień zaawansowania

1

29.05-06.03.2023

Powiat międzychodzki

Średnio zaawansowane

2

11-16.06.2023

Powiat Tatrzański

Zaawansowane

3

30.06-05.07.2023

Powiat gryficki

Lekko zaawansowane

4

31.07-05.08.2023

Powiat nowosądecki

Średnio zaawansowane

5

15-20.08.2023

Powiat międzyrzecki

Lekko zaawansowane

6

20-25.08.2023

Powiat częstochowski

Średnio zaawansowane

7

25-30.09.2023

Powiat gryficki

Lekko zaawansowane

8

15-20.10.2023

Powiat Tatrzański

Zaawansowane

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni ( 5 noclegów ) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek.  Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Szczegółowe trasy zostaną opracowane na etapie uzgodnień z przewodnikami. 

      Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem-długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów. 

Uczestniczki będą zakwaterowane w jednym miejscu, które będzie służyć jako baza wypadowa. Posiłki będą spożywać w miejscu zakwaterowania oraz w schroniskach i innych obiektach na trasie wycieczek.

WARUNKI REKRUTACJI

– Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

– Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm 

– znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

  Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu  

– Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek. 

Jeśli Uczestniczki  nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną  obciążone pełnymi  kosztami pobytu.

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 150 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się  na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

 ,,Trekking-miejscowość trekkingu-termin trekkingu- imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

Formuła zgłoszeń zostaje zmieniona i chętne osoby wpisują swoje dane przez formularz zgłoszeniowy podany w linku poniżej. Nie przyjmujemy zgłoszeń na naszą pocztę mailową, zgłosić się można wyłącznie poprzez formularz. (instrukcja obsługi w załączniku)

Prosimy o podanie pełnych danych  ( imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności , numer telefonu ) oraz przysłanie skanu PO ZAKWALIFIKOWANIU ( nie zdjęcia ). 

Uczestnik zobowiązany jest do POSIADANIA obecnego orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie uczestnik musi posiadać w fizycznej wersji i przekazać go koordynatorom na miejscu trekkingu (nawet jeśli wcześniej przesłał skan).

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie KLUBY najdalej dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/r/qke35JgVks

Regulamin uczestnictwa w Trekkingach do pobrania tutaj REGULAMIN-TREKKINGI 2023

Projekt pt . ,,Razem przez góry i doliny” w ramach, którego są organizowane Trekkingi realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo amazonki

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/