Aktywne w tworzeniu prawa
Aktywne w tworzeniu prawa

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 044 840,00​ zł

Kwota dofinansowania: 880 591,15 zł.

Beneficjentem projektu jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”.​ Partnerem projektu jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujących w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach, w tym członkiń klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz organizacji działających w obszarze zdrowia – w zakresie onkologii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy.

Wyszkolona kadra organizacji pozarządowych wspomoże efektywność polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II PO WER. Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, ale też są reprezentantem tych środowisk. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.

Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych. Jednocześnie zakorzenione w prawdziwych problemach społeczno-ekonomicznych postulaty legislacyjne mogą stać się czynnikiem przekonującym sfery rządowe do podjęcia czy rozwinięcia ustawodawstwa w danej dziedzinie spraw publicznych.

Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” przewiduje przeszkolenie przedstawicieli organizacji pacjentów z różnych regionów RP. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.  W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń 

O uczestnictwo w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria: zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  jest przedstawicielem, pracuje, lub współpracuje z organizacją reprezentującą pacjentów tzn. jest członkiem organów organizacji, członkiem stowarzyszonym, pracownikiem, wolontariuszem, pacjentem.

Uczestnik szkoleń otrzymuje:

 1. a) materiały szkoleniowe i edukacyjne (wydruki prezentacji, notatnik, długopis),
 2. b) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego szkolenia,
 3. c) bezpłatny posiłek (przerwy kawowe w trakcie zajęć edukacyjnych),

Uczestnik ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty podróży związane z uczestnictwem w szkoleniu.

W 2020 r. lider – Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zrealizuje w sumie 3 szkolenia, w 3 terminach, w tym 2 szkolenia podwójne.

Najbliższy termin szkolenia: 14-17 lipca 2020 r. Warszawa ( Centrum Okopowa – Caritas Polska, Okopowa 55, 01-043 Warszawa )

W 2019 r. lider – Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zrealizuje w sumie 10 szkoleń, w 5 terminach po 2 szkolenia jednocześnie, są to następujące terminy i miejsca:

– Data I: 8-11 marca 2019 r. – woj. wielkopolskie, Sieraków Wlkp., HOTEL*** KAMA PARK, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków
– Data II: 15-18 marca 2019 r. – woj. wielkopolskie, Wągrowiec, „Wielspin” Sp. z o.o., Ośrodek Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16
– Data III: 6-9 maja 2019 r. – woj. małopolskie, Bukowina Tatrzańska, Górski Ośrodek „Stasinda” Zofia Rzadkosz, ul. Karpęciny 5, 34-530 Bukowina Tatrzańska
– Data IV: 15-18 września 2019 r. – Dymaczewo Nowe, Hotel Szablewski, Pod Topolami 1, 62-050 Dymaczewo Nowe
– Data V: 8-11 listopada 2019 r. – woj. wielkopolskie, Sieraków Wlkp., HOTEL*** KAMA PARK, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków

W roku 2019 r. Partner Fundacja Wygrajmy Zdrowie zaplanował 3 szkolenia w terminach:
– Data I: szkolenie 3-6 kwietnia
– Data II: szkolenie 22-25 maja
– Data III: szkolenie wrzesień 2019
Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie INVEST4ELITE Sp. z o.o. – Centrum Biznesowe Fort, Warszawa, ul. Modlińska 310/312, 05-077 Warszawa

Terminy oraz miejsca realizacji szkoleń w 2018 r.:

– Poznań, 14-17 kwietnia 2018 r.
– Sieraków Wielkopolski, 7-10 maja 2018 r.
– Wągrowiec, 27-30 czerwca 2018 r.
– Wisła, 20-23 września 2018 r.
– Cedzyna, 18-21 października 2018 r.

Ramowy program szkoleń:

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)

 1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
 2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
 3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
 4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa
 5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
 6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne, zasady formułowania rekomendacji
 7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa.

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)

 1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
 2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
 3. KRUS
 4. PFRON
 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 6. Wsparcie materialne dla rodzin
 7. Świadczenia z tytułu bezrobocia
 8. Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)

 1. Podstawy prawne.
 2. Instytucje ochrony PP.
 3. Katalog i dochodzenie PP.

Szkolenia w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” będą odbywać się zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”: www.amazonkifederacja.pl  oraz w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, kontakt: 730 580 734, 61 8333 665; biuro@amazonki.poznan.pl

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, pod adresem mailowym: biuro@amazonki.poznan.pl.  Ilość miejsc uczestnictwa ograniczona.

Wszelkie informacje na temat realizacji projektu i uczestnictwa w nim można otrzymać telefonicznie: 730 580 734,  61 8333 665 oraz pod adresem mailowym: biuro@amazonki.poznan.pl

PLIKI DO POBRANIA:

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/