ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK 2024

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK 2024

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2023 „Możemy więcej” w PFRON.

Dofinansowanie: 305 500,00 zł.

Wartość projektu: 363 240,00 zł.

Projekt pn. „ARTYSTYCZNY ŚWIAT” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski, zrzeszonych w lokalnych klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 4 wyjazdowe plenery artystyczne.

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztuki artystyczne, poprzez uczestnictwo w wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii prac Amazonek. 

Projekt zakłada uczestnictwo 200 osób.

Terminy i miejsca realizacji plenerów:

 1. Plener 09 – 14 czerwca 2024 – Wągrowiec
 2. Plener 01 – 06 września 2024 – Wągrowiec
 3. Plener 18 – 23 września 2024 – Łężeczki
 4. Plener 10 – 15 grudnia – Sieraków

 

Czym jest plener artystyczny dla Amazonek?

Plener to zorganizowany wyjazd grupowy Amazonek praktykujących sztuki artystyczne, w miejsce odizolowane od zgiełku miejskiego, które pozwala obcować z naturą i tworzyć prace inspirowane naturą. Plenery Amazonek organizowane są w ramach projektu ,,Artystyczny Świat”, który jest realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów w 2024 roku będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Jakie zajęcia odbywają się na plenerach?

Na każdym plenerze będą prowadzone 4 z możliwych warsztatów:

 • warsztat malowania obrazów oraz na tkaninie, na szkle, itp.
 • warsztat tworzenia biżuterii i zdobienia, itp.
 • warsztat decoupage,
 • florystyka

Ostateczny dobór warsztatów na plenerze zależy od preferencji Uczestniczek deklarowanych na zgłoszeniach.

Jak przebiega plener?

Każdy plener trwa 6 dni (5 noclegów). Uczestniczki będą podzielone na zespoły w celu zapewnienia dobrego komfortu pracy, a każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w sprzęt malarski/plastyczny. Uczestniczki mogą przywieźć swoje materiały do zdobienia, np. szaliki lub torby tekstylne, T-shirty.

Dzień pierwszy pleneru to dzień przyjazdu i rejestracji uczestniczek po czym następuje wspólny obiad, a następnie spotkanie organizacyjne z organizatorami i instruktorami, przedstawienie założeń i programu pleneru, przedstawienie się uczestniczek oraz pierwsze prace artystyczne. Przewidujemy zajęcia od rana do kolacji oraz wieczorami spotkania organizacyjne, integracyjne w tym seanse filmowe/pogadanki o sztuce (np. o życiu i twórczości impresjonistów albo swobodna integracja: rozmowy, pogadanki z instruktorami lub we własnym gronie, wymiana doświadczeń i dzielenie się uwagami na temat własnych pasji i emocji. W ostatni dzień pleneru organizowana jest wystawa prac powstałych podczas pleneru, która stanowi podsumowanie warsztatów, po której odbędzie się obiad pożegnalny i wyjazd do domów.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego – Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które czynnie, amatorsko uprawiają sztuki artystyczne. Konieczne jest  przywiezienie ze sobą kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wysłanie skanu drogą mailową po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Warunki rekrutacji

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego na Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Pierwszeństwo kwalifikacji mają osoby nie będące nigdy na żadnym plenerze.

Formuła zgłoszeń obejmuje kontakt z biurem (mail, formularz i telefon).

 

Wpłatę o wysokości 150 zł – za plener. Uczestnik (bądź Klub) jest zobowiązany uiścić co najmniej 7 dni PRZED terminem rozpoczęciem trekkingu. W innym przypadku taka osoba zostanie wykreślona z listy.

W razie nie uprzedzenia organizatorów o nieobecności na szkoleniu w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatów, osoba zgłoszona zostanie obciążona kosztami pobytu.

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości, w której odbywają się warsztaty.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Odpłatność

Wpłatę o wysokości 150 zł – za plener, uczestnik (po informacji o zakwalifikowaniu) wpłaca na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem:

,,Plener-miejscowość i termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika, miasto Uczestnika”

nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

 

Projekt pn . ,,Artystyczny Świat Amazonek” w ramach, którego są organizowane plenery, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo amazonki

Spartakiada 2024

Czym jest Spartakiada?

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski.

Spartakiada realizowana jest w ramach projektu pn.: ,,XXX Jubileuszowa Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu pn. ,,Ruch dla zdrowia” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna Spartakiada?

Tegoroczna Spartakiada odbędzie się w terminie 23 – 26 czerwca 2024 r. (niedziela – środa) w Poznaniu na terenach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Poznań nad Jeziorem Maltańskim. Uczestniczki zakwaterowane będą w Hotelu ,,Camping Malta” ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

Jak przebiega Spartakiada?

Spartakiada  potrwa 4 dni (3 noclegi). Pierwszy dzień imprezy (23.06.2024 r.) zaczynamy ok. 12.00 rejestracją Uczestniczek i obiadem – ok. 14.00-15.00. Wyjazd nastąpi ostatniego dnia (26.06.2022 r.) po śniadaniu i pożegnaniu – ok. 10.00 – 11.00.

W ramach Spartakiady odbędą się ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych na torze Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach, dodatkowo odbędą się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego (kije trzeba zapewnić sobie we własnym zakresie), boule, serso i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne.

Organizator zapewni koszulki. Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w czarne lub granatowe krótkie spodeńki lub spodnie do kolan, legginsy.

Kto może wziąć w niej udział?

Spartakiada adresowana jest do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych i opłacających składki w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak wygląda rekrutacja?

O uczestnictwie w Spartakiadzie NIE będzie decydować kolejność przesyłanych zgłoszeń. Chcielibyśmy by w Spartakiadzie brały udział osoby ze wszystkich miejscowości, które wyrażą chęć uczestnictwa. Dlatego po zebraniu wszystkich zgłoszeń będziemy kwalifikować przynajmniej po dwie osoby z każdej zgłoszonej  miejscowości. W wyniku tego ilość zakwalifikowanych osób, z poszczególnych miast będzie zależeć od ilości tych miejscowości, które zgłoszą się.

Jeśli zgłosi się więcej niż dwie osoby z jednego miejsca i będzie to konieczne to będziemy skreślać panie z ostatnich miejsc tzn. jeśli przykładowo zgłoszone będą cztery osoby to będziemy miały ten przykry obowiązek odrzucenia trzeciej i czwartej kandydatki.

Jak się zgłosić do udziału w Spartakiadzie?

Zgłaszamy się pojedynczo – nie ma drużyn. Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: amazonki@amazonki.poznan.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • Nazwisko, imię
 • Adres zamieszkania + województwo
 • Stopień niepełnosprawności
 • Nr telefonu i  adres e-mail
 • Skan (nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli ma więcej niż jedna stronę – to wszystkie strony)

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w Spartakiadzie?

Uczestniczki zakwalifikowane otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.

Czy udział w Spartakiadzie jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów w kwocie 150 zł.

Kwotę wpłacamy na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739, dopiero po informacji, że jesteśmy zakwalifikowani do udziału, ale najpóźniej do dnia Spartakiady.

W tytule przelewu muszą znaleźć się : nazwa imprezy, nazwisko i imię uczestniczki oraz miejscowość.

Przykład: Spartakiada, Anna Nowak, Warszawa.

Jak dostanę się na miejsce? 

Uczestniczki muszą we własnym zakresie dotrzeć do Poznania.

Zapoznałam się komunikatem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co ma zrobić?

Skontaktuj się z rekrutacją PTA pod adresem email: amazonki@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914.

 pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK 2024

logo amazonki

 

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej” w PFRON.

Dofinansowanie I okresu realizacji: 168 206,52 zł.
Wartość projektu I okresu realizacji: 234 000,00 zł.

Dofinansowanie II okresu realizacji: 161 070,49 zł.
Wartość projektu II okresu realizacji: 213 360,00 zł.

Dofinansowanie III okresu realizacji: 161 070,49 zł.
Wartość projektu III okresu realizacji: 213 360,00 zł.

Projekt pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2027 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:
I okres realizacji: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.
II okres realizacji: od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.
III okres realizacji: od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji w zakresie działań kierowanych do osób z rakiem piersi, w szczególności dotyczących rehabilitacji psychofizycznej i leczenia osób z rakiem piersi oraz dotyczących działalności środowiska Amazonek –  z wykorzystaniem różnych sposobów publikacji: drukowanych tradycyjnie i wydawnictw internetowych.

Projekt ma charakter wydawniczy. Zakłada realizację poniższych publikacji:
Poradnik rehabilitacyjny pt. „Poradnik dla kobiet leczonych z powodu raka piersi”
Poradnik pt. „Eksperci Amazonkom – poradnik dla kobiet po leczeniu raka piersi”
Ulotka informacyjno – edukacyjna z instruktażem samobadania piersi
Strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Amazonki
Publikacja na stronie internetowej artykułów pisanych przez ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi, itp.
Przebudowa i bieżąca działalność strony internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która porusza kwestie środowiska Amazonek, prezentuje działalność Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w tym realizację projektów finansowanych z PFRON oraz służy rekrutacji uczestników do projektów.

Sądzimy, że poprzez realizację wydawnictw na różnych nośnikach, w ramach niniejszego projektu, zapewnimy osobom niepełnosprawnym z powodu raka piersi dobry dostęp do informacji na temat koniecznej rehabilitacji psychofizycznej, w tym w szczególności informacji dotyczących metod usprawniania i zapobiegania obrzękom limfatycznym i ograniczeniu ruchomości kończyny po stronie operowanej wskutek leczenia onkologicznego.
Sądzimy, że poprzez realizację działań projektu wpłyniemy na poprawę świadomości osób z rakiem piersi, w szczególności kobiet po operacyjnym usunięciu piersi, w zakresie konieczności stałej, regularnej i prawidłowo prowadzonej i wykonywanej rehabilitacji psychofizycznej.

Wersje elektroniczne niektórych wydawnictw znajdziesz pod poniższymi linkami:
Poradniki i ulotki: https://www.amazonkifederacja.pl/poradniki-i-ulotki/

Filmy edukacyjne – kanał YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaV06i7JNPWFWy5M-CUYh0A/videos

Artykuły edukacyjne: https://www.amazonkifederacja.pl/ekspert-radzi/
Strona internetowa Federacji: https://www.amazonkifederacja.pl/

Razem przez góry i doliny 2024 – trekkingi

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje osiem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn.: ,,Razem przez góry i doliny ”. Cztery odbędą się w górach, dwa w dolinach – na terenach raczej płaskich i dwa nad morzem. 

Adresatkami projektu są Amazonki – członkinie  Klubów Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz  forum internetowego Amazonki.net.

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ W ROKU !

Odbędą się one w następujących miejscach i terminach:

1) Pustkowo – 08 – 13 maja 2024

2) Zakopane – 19 – 24 maja 2024

3) Sieraków Wlkp. – 18 – 23 czerwca 2024

4) Pustkowo – 30 czerwca – 05 lipca 2024

5) Krynica Górska – 19 – 24 sierpnia 2024

6) Krynica Górska – 25 – 30 sierpnia 2024

7) Zakopane – 22 – 27 września 2024

8) Sieraków – 03 – 08 grudnia 2024

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni (5 noclegów) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek. Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Szczegółowe trasy zostaną opracowane na etapie uzgodnień z przewodnikami.

Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem – długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów.

Uczestniczki będą zakwaterowane w jednym miejscu, które będzie służyć jako baza wypadowa. Posiłki będą spożywać w miejscu zakwaterowania oraz w schroniskach i innych obiektach na trasie wycieczek.

Warunki rekrutacji

Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm.

Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu.

Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt (m.in. :buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek.

Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież, nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone pełnymi kosztami pobytu.

Odpłatność

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 150 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

,,Trekking – miejscowość trekkingu – termin trekkingu – imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek , a nawet osób nie będących Amazonkami przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów.

Zgłoszenia można dokonywać na adres: amazonki@amazonki.poznan.pl.

Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności, numer telefonu ) oraz przysłanie skanu (nie zdjęcia) AKTUALNEGO ORZECZENIA o stopniu niepełnosprawności. Prosimy pamiętać o zeskanowaniu całego dokumentu czyli dwóch stron (jeśli są) wraz ze wszystkimi pieczątkami i podpisami.

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie kluby.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

 Projekt pn . ,,Razem przez góry i doliny ” w ramach, którego są organizowane plenery, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

pastedGraphic.png

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2024

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2024

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2023 „Możemy więcej” w PFRON.

Dofinansowanie: 120 600,00 zł.

Wartość projektu: 217 240,00 zł.

Projekt pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób działających na rzecz niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi w lokalnych klubach Amazonek z terenu całej Polski, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są działania edukacyjno-szkoleniowe.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia niepełnosprawnych Amazonek poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla osób wspierających i działających aktywnie na rzecz Amazonek, w celu wykształcenia, zwiększenia i doskonalenia ich kompetencji.

Projekt zakłada przeszkolenie wolontariuszek – Ochotniczek, liderek z klubów Amazonek, bliskich osób wspierających oraz profesjonalistów pracujących z chorymi na raka piersi osobami – jako osoby wpływające bezpośrednio na proces rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz poprawę stanu zdrowotnego Amazonek.

W ramach projektu są realizowane następujące działania: 4 szkolenia Ochotniczek, 2 warsztaty dla bliskich wspierających, 1 szkolenie liderek i 1 forum edukacji zdrowotnej oraz 1 szkolenie rehabilitantów.

Projekt zakłada uczestnictwo 230 osób.

Zakładanym efektem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest wzrost kompetencji u poszczególnych grup uczestników w zakresie wspierania i bezpośrednich działań na rzecz Amazonek, które w dalszej perspektywie wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania tych kobiet w różnorodnych sferach życia.

W 2024 r. realizujemy 22 EDYCJĘ TEGO PROJEKTU, dofinansowanego co roku przez PFRON. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad dwudziestu lat, dzięki którym kluby Amazonek w całym kraju mogą się rozwijać, świadcząc coraz lepsze usługi i wsparcie dla osób z rakiem piersi.

W RAMACH PROJEKTU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

Warsztaty dla Bliskich Wspierających 

09 – 13 czerwca 2024, Wągrowiec

23 – 27 września 2024, Łężeczki

Szkolenia Ochotniczek I stopnia 

13 – 16 czerwca 2024, Zakopane

08 – 11 sierpnia 2024, Łódź

Szkolenia Ochotniczek II stopnia 

20 – 23 czerwca 2024, Zakopane

23 – 26 sierpnia 2024, Łódź

Szkolenie dla Amazonek Liderek z zakresu zarządzania 

04 – 08 grudnia 2024, Sieraków

Forum Edukacji Zdrowotnej dla Amazonek 

26 – 30 sierpnia 2024, Wągrowiec

Szkolenie Rehabilitantów

Październik/listopad 2024 

Ochotniczki to Amazonki – wolontariuszki – kobiety, które pokonały chorobę pod względem psychicznym i fizycznym, a teraz wspierają inne chore kobiety w strukturach klubowych oraz w szpitalach, na oddziałach onkologicznych, odwiedzając je przy łóżku krótko po operacji, ofiarując wsparcie i ważne z punktu widzenia tych kobiet informacje dotyczące dalszego usprawniania, rehabilitacji i możliwości korzystania z wsparcia świadczonego przez kluby Amazonek.

Szkolenia Ochotniczek I stopnia to szkolenia kandydatek na Ochotniczki, które wyraziły chęć zostania wolontariuszkami i niesienia wsparcia innym kobietom oraz chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologa.

Szkolenia Ochotniczek II stopnia są to szkolenia doskonalące kompetencje aktywnych już Ochotniczek, które przeszły wcześniej szkolenie I stopnia i pracują w szpitalach i klubach, które wyraziły chęć rozwinięcia swych umiejętności niesienia wsparcia innym kobietom i chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologów. Celem szkolenia II stopnia jest przyjrzenie się doświadczeniom w pracy z pacjentkami, przeszkodom i problemom, doskonalenie umiejętności wspierania. Szkolenia II stopnia opierają się na metodzie superwizji – procesu spoglądania na dane zagadnienie z szerszej perspektywy i wspólne szukanie rozwiązań. Superwizja grupowa umożliwia refleksję nad związkami między celami i procedurami w ich pracy.

Szkolenia odbywają się zgodnie ze standardami międzynarodowego programu Reach to Recovery.

Szkolenie z zarządzania liderek z klubów Amazonek

Federacja jako organizacja parasolowa przyjęła obowiązek regularnego kształcenia kompetencji u liderek klubów Amazonek w zakresie szeroko pojętego zarządzania organizacją samopomocową oraz organizacji wolontariatu w stowarzyszeniu. Liderki będą się kształcić w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, poznają nowoczesne metody w zakresie zarządzania organizacją, np. prowadzenia marketingu społecznościowego organizacji (m.in. facebook, Amazonki.net, portale społecznościowe). Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin: zarządzania organizacją non-profit, pozyskiwania funduszy, specjaliści od PR, prawnicy, itp. Efektem szkoleń będzie wykształcenie/wzrost kompetencji u liderek w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem samopomocowym.

Warsztaty dla bliskich osób wspierających Amazonki

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny dla osób, które na co dzień wspierają swoich bliskich w zmaganiach z chorobą nowotworową na różnych etapach jej leczenia. Choroba nowotworowa nie jest problemem wyłącznie osoby chorej. Dotyka ona także najbliższych, którzy często cierpią z samego faktu, że są bezsilni w jej obliczu, nie wiedzą jak mogą prawidłowo ulżyć ukochanej osobie w cierpieniu, chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, często nie potrafią nawet mówić o swoich emocjach, strachu, lękach, o obawach względem przyszłości; często nie mogą się pogodzić z tak dużą skalą zmian i nagłych problemów, czują się zagubione.

Nasze działania mają na celu zapoznanie osób wspierających z możliwościami i metodami niesienia prawidłowego wsparcia, a jednocześnie ucząc metod niwelowania ryzyka wystąpienia syndromu wyczerpania u osoby wspierającej. Uczestnicy będą poznawać metody nawiązywania prawidłowego kontaktu i wspierania bliskiej osoby z rakiem piersi na różnych etapach jej leczenia, rozmawiania na tematy trudne, dowiedzą się o problemach często dotykających kobiety z rakiem piersi na różnych etapach leczenia, dochodzenia do zdrowia i rehabilitacji.

Forum edukacji zdrowotnej dla Amazonek

Forum to spotkanie edukacyjne dla Amazonek zrzeszonych w strukturach Federacji Stowarzyszeń Amazonki z terenu całego kraju. Tematyka Forum będzie dotyczyć niektórych z następujących obszarów: aktualnych źródeł przepisów dotyczących polityki zdrowotnej; możliwości nowoczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi, możliwości wspierania i leczenia osób z długotrwałym zaawansowanym rakiem, z przerzutami – w przewlekłej formie choroby, kwestie operacji odtwórczych piersi, z uwzględnieniem wskazań, zalet i wad poszczególnych metod oraz możliwych powikłań, profilaktyka zdrowotna z punktu widzenia fizjoterapii, tj. m.in. zaburzeń limfatycznych, aktywności fizycznej, automasażu i masażu limfatycznego. Wykładowcy będą specjalistami w swoich dziedzinach, z doświadczeniem pracy z Amazonkami, również klinicznym.

Szkolenie dla rehabilitantów pracujących z Amazonkami

Szkolenie jest dedykowane rehabilitantom pracującym z pacjentami z diagnozą raka piersi na różnych etapach leczenia. Efektem szkolenia będzie zwiększenie kwalifikacji rehabilitantów, a w następstwie lepsze świadczenie usług na rzecz 

Amazonek.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na poszczególne szkolenia są publikowane w dziale: CO ROBIMY/SZKOLENIA:  https://www.amazonkifederacja.pl/szkolenia/  

Projekt pn. ,,Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” w ramach, którego są organizowane szkolenia, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  logo amazonki

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK 2023

 

  

 

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK – DZIAŁAMY RAZEM OD 30 LAT!!!”  2023

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 349 000,00 zł.

Wartość projektu: 411 220,00 zł.

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

Projekt realizowany z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji programów w obszarze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2023 r.

Dofinansowanie: 11 000,00 zł

Wartość projektu: 23 500,00 zł

Projekt pn. „ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK – DZIAŁAMY RAZEM OD 30 LAT!!!” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski, zrzeszonych w lokalnych klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 3 wyjazdowe plenery artystyczne oraz 1 jubileuszowy plener artystyczny. 

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztuki artystyczne, poprzez uczestnictwo w wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii prac Amazonek oraz poprzez uczestnictwo w integracyjnej imprezie kulturalno-artystycznej – Gali Jubileuszowej z okazji 30-Lecia FSA.

Projekt zakłada uczestnictwo 220 osób.

Terminy i miejsca realizacji plenerów:

 1. Plener 08-13.05.2023 – Łężeczki
 2. Plener 25-30.07.2023 – Wągrowiec
 3. Plener 28.08-02.09.2023 – Sieraków
 4. Plener Jubileuszowy 10-16.09.2023 – Poznań

 

Czym jest plener artystyczny dla Amazonek?

Plener to zorganizowany wyjazd grupowy Amazonek praktykujących sztuki artystyczne, w miejsce odizolowane od zgiełku miejskiego, które pozwala obcować z naturą i tworzyć prace inspirowane naturą. Plenery Amazonek organizowane są w ramach projektu ,,Artystyczny Świat Amazonek – działamy razem od 30 lat!!!”, który jest realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego. Mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów w 2023 roku będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Jakie zajęcia odbywają się na plenerach?

Na każdym plenerze będą prowadzone 4 z możliwych warsztatów:

 • warsztat malowania obrazów oraz na tkaninie, na szkle, itp.
 • warsztat tworzenia biżuterii i zdobienia, itp.
 • warsztat decoupage,
 • florystyka

Ostateczny dobór warsztatów na plenerze zależy od preferencji Uczestniczek deklarowanych na zgłoszeniach.  

Jak przebiega plener?

Każdy plener trwa 6 dni (5 noclegów). Uczestniczki będą podzielone na zespoły w celu zapewnienia dobrego komfortu pracy, a każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w sprzęt malarski/plastyczny. Uczestniczki mogą przywieźć swoje materiały do zdobienia, np. szaliki lub torby tekstylne, T-shirty.

Dzień pierwszy pleneru to dzień przyjazdu i rejestracji uczestniczek po czym następuje wspólny obiad, a następnie spotkanie organizacyjne z organizatorami i instruktorami, przedstawienie założeń i programu pleneru, przedstawienie się uczestniczek oraz pierwsze prace artystyczne. Przewidujemy zajęcia od rana do kolacji oraz wieczorami spotkania organizacyjne, integracyjne w tym seanse filmowe/pogadanki o sztuce (np. o życiu i twórczości impresjonistów), wymianę doświadczeń i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami. W ostatni dzień pleneru organizowana jest wystawa prac powstałych podczas pleneru, która stanowi podsumowanie warsztatów, po której odbędzie się obiad pożegnalny i wyjazd do domów.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego – Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które czynnie, amatorsko uprawiają sztuki artystyczne. Konieczne jest  przywiezienie ze sobą kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wysłanie drogą mailową po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Warunki rekrutacji

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego na Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Pierwszeństwo kwalifikacji mają osoby nie będące nigdy na żadnym plenerze.

Formuła zgłoszeń zostaje zmieniona i chętne osoby wpisują swoje dane przez formularz zgłoszeniowy podany w linku poniżej. Nie przyjmujemy zgłoszeń na naszą pocztę mailową, zgłosić się można wyłącznie poprzez formularz. 

 

Instrukcja wypełniania nowego Formularza Rekrutacji 2023 (1)

Link do formularz rekrutacyjnego: https://forms.office.com/r/DN43NwT1cQ

Uczestnik zobowiązany jest do POSIADANIA obecnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zakwalifikowane panie zobowiązane są posiadać w fizycznej wersji i przekazać go koordynatorom na miejscu warsztatów.

Wpłatę o wysokości 150 zł – za plener, a 200 zł za Plener Jubileuszowy, uczestnik (bądź Klub)  jest zobowiązany uiścić co najmniej 7 dni PRZED terminem rozpoczęciem trekkingu. W innym przypadku taka osoba zostanie wykreślona z listy.

W razie nie uprzedzenia organizatorów o nieobecności na szkoleniu w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatów, osoba zgłoszona zostanie obciążona kosztami pobytu.

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości, w której odbywają się warsztaty. 

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Odpłatność

Wpłatę o wysokości 150 zł – za plener, a 200 zł za Plener Jubileuszowy, uczestnik wpłaca na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem:

,,Plener-miejscowość i termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika, miasto Uczestnika”  

nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

 

Projekt pn . ,,Artystyczny Świat Amazonek – działamy razem od 30 lat!!!” w ramach, którego są organizowane plenery, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

 

 

 

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2023

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2023

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 120 600,00 zł.

Wartość projektu: 221 940,00 zł.

Projekt pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób działających na rzecz niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi w lokalnych klubach Amazonek z terenu całej Polski, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są działania edukacyjno-szkoleniowe. 

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia niepełnosprawnych Amazonek poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla osób wspierających i działających aktywnie na rzecz Amazonek, w celu wykształcenia, zwiększenia i doskonalenia ich kompetencji.

Projekt zakłada przeszkolenie wolontariuszek – Ochotniczek, liderek z klubów Amazonek, bliskich osób wspierających oraz profesjonalistów pracujących z chorymi na raka piersi osobami – jako osoby wpływające bezpośrednio na proces rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz poprawę stanu zdrowotnego Amazonek.

W ramach projektu są realizowane następujące działania: 4 szkolenia Ochotniczek; 2 warsztaty dla bliskich wspierających; 1 szkolenie liderek ; 1 forum edukacji zdrowotnej; 1 szkolenie profesjonalistów. 

Projekt zakłada uczestnictwo 230 osób.

Zakładanym efektem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest wzrost kompetencji u poszczególnych grup uczestników w zakresie wspierania i bezpośrednich działań na rzecz Amazonek, które w dalszej perspektywie wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania tych kobiet w różnorodnych sferach życia.

W 2023 r. realizujemy 21 EDYCJĘ TEGO PROJEKTU, dofinansowanego co roku przez PFRON. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad dwudziestu lat, dzięki którym kluby Amazonek w całym kraju mogą się rozwijać, świadcząc coraz lepsze usługi i wsparcie dla osób z rakiem piersi. 

W RAMACH PROJEKTU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 1. Szkolenie Ochotniczek II st. – 11-14.05.2023 Wisła
 2. Bliscy Wspierający – 11-14.05.2023 Łężeczki
 3. Szkolenie Liderek z zarządzania – 11-15.06.2023 Wągrowiec
 4. Szkolenie Ochotniczek I st. – 15-18.06.2023 Opole
 5. Szkolenie Ochotniczek I st. – 17-20.08.2023 Olsztyn
 6. Szkolenie Ochotniczek II st. – 24-27.08.2023 Poznań
 7. Bliscy Wspierający – 8-12.10.2023 Wągrowiec
 8. Szkolenie profesjonalistów:  pielęgniarek i położnych – 17-18.11.2023 Poznań
 9. Forum Edukacji – 6-11.12.2023 Sieraków

Szkolenia I i II stopnia dla Ochotniczek Amazonek

Ochotniczki to Amazonki – wolontariuszki – kobiety, które pokonały chorobę pod względem psychicznym i fizycznym, a teraz wspierają inne chore kobiety w strukturach klubowych oraz w szpitalach, na oddziałach onkologicznych, odwiedzając je przy łóżku krótko po operacji, ofiarując wsparcie i ważne z punktu widzenia tych kobiet informacje dotyczące dalszego usprawniania, rehabilitacji i możliwości korzystania z wsparcia świadczonego przez kluby Amazonek. 

Szkolenia Ochotniczek I stopnia to szkolenia kandydatek na Ochotniczki, które wyraziły chęć zostania wolontariuszkami i niesienia wsparcia innym kobietom oraz chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologa.

Szkolenia Ochotniczek II stopnia są to szkolenia doskonalące kompetencje aktywnych już Ochotniczek, które przeszły wcześniej szkolenie I stopnia i pracują w szpitalach i klubach, które wyraziły chęć rozwinięcia swych umiejętności niesienia wsparcia innym kobietom i chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologów. Celem szkolenia II stopnia jest przyjrzenie się doświadczeniom w pracy z pacjentkami, przeszkodom i problemom, doskonalenie umiejętności wspierania. Szkolenia II stopnia opierają się na metodzie superwizji – procesu spoglądania na dane zagadnienie z szerszej perspektywy i wspólne szukanie rozwiązań. Superwizja grupowa umożliwia refleksję nad związkami między celami i procedurami w ich pracy.

Szkolenia odbywają się zgodnie ze standardami międzynarodowego programu Reach to Recovery.

Szkolenie z zarządzania liderek z klubów Amazonek

Federacja jako organizacja parasolowa przyjęła obowiązek regularnego kształcenia kompetencji u liderek klubów Amazonek w zakresie szeroko pojętego zarządzania organizacją samopomocową oraz organizacji wolontariatu w stowarzyszeniu. Liderki będą się kształcić w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, poznają nowoczesne metody w zakresie zarządzania organizacją, np. prowadzenia marketingu społecznościowego organizacji (m.in. facebook, Amazonki.net, portale społecznościowe). Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin: zarządzania organizacją non-profit, pozyskiwania funduszy, specjaliści od PR, prawnicy, itp. Efektem szkoleń będzie wykształcenie/wzrost kompetencji u liderek w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem samopomocowym.

Warsztaty dla bliskich osób wspierających Amazonki

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny dla osób, które na co dzień wspierają swoich bliskich w zmaganiach z chorobą nowotworową na różnych etapach jej leczenia. Choroba nowotworowa nie jest problemem wyłącznie osoby chorej. Dotyka ona także najbliższych, którzy często cierpią z samego faktu, że są bezsilni w jej obliczu, nie wiedzą jak mogą prawidłowo ulżyć ukochanej osobie w cierpieniu, chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, często nie potrafią nawet mówić o swoich emocjach, strachu, lękach, o obawach względem przyszłości; często nie mogą się pogodzić z tak dużą skalą zmian i nagłych problemów, czują się zagubione. 

Nasze działania mają na celu zapoznanie osób wspierających z możliwościami i metodami niesienia prawidłowego wsparcia, a jednocześnie ucząc metod niwelowania ryzyka wystąpienia syndromu wyczerpania u osoby wspierającej. Uczestnicy będą poznawać metody nawiązywania prawidłowego kontaktu i wspierania bliskiej osoby z rakiem piersi na różnych etapach jej leczenia, rozmawiania na tematy trudne, dowiedzą się o problemach często dotykających kobiety z rakiem piersi na różnych etapach leczenia, dochodzenia do zdrowia i rehabilitacji. 

Forum edukacji zdrowotnej dla Amazonek

Forum to spotkanie edukacyjne dla Amazonek zrzeszonych w strukturach Federacji Stowarzyszeń Amazonki z terenu całego kraju. Tematyka Forum będzie dotyczyć niektórych z następujących obszarów: aktualnych źródeł przepisów dotyczących polityki zdrowotnej; możliwości nowoczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi, możliwości wspierania i leczenia osób z długotrwałym zaawansowanym rakiem, z przerzutami – w przewlekłej formie choroby, kwestie operacji odtwórczych piersi, z uwzględnieniem wskazań, zalet i wad poszczególnych metod oraz możliwych powikłań, profilaktyka zdrowotna z punktu widzenia fizjoterapii, tj. m.in. zaburzeń limfatycznych, aktywności fizycznej, automasażu i masażu limfatycznego. Wykładowcy będą specjalistami w swoich dziedzinach, z doświadczeniem pracy z Amazonkami, również klinicznym.

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych pracujących z Amazonkami

Szkolenie jest dedykowane pielęgniarkom i położnym pracującym z pacjentami z diagnozą raka piersi na różnych etapach leczenia. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej emocjonalnych konsekwencji radzenia sobie z diagnozą choroby nowotworowej  oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacji z pacjentami na różnych etapach leczenia onkologicznego.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na poszczególne szkolenia są publikowane w dziale: CO ROBIMY/SZKOLENIA:  https://www.amazonkifederacja.pl/szkolenia/  

Projekt pn. ,,Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” w ramach, którego są organizowane szkolenia, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Trekkingi 2022

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje osiem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn. : ,,Razem przez góry i doliny ”. Cztery odbędą się w górach , dwa w dolinach – na terenach raczej płaskich i dwa nad morzem.

Adresatkami projektu są Amazonki – członkinie  Klubów Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz  forum internetowego Amazonki.net

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ W ROKU !!!

ZGŁASZAĆ SIĘ MOŻNA TYLKO NA JEDEN TREKKING  !!!

Odbędą się one w następujących miejscach i terminach :

1) Pustkowo – 08-13 maja 2022

2) Zakopane – 22-27 maja 2022

3) Sieraków Wlkp.- 03-08 czerwca 2022

4) Krynica Górska – 09-14 lipca 2022

5) Iwonicz Zdrój – 29 sierpnia-03 września 2022

6) Sieraków Wlkp. – 04-09 września 2022

7) Pustkowo – 25-30 września 2022

8) Zakopane – 23-28 października 2022

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni ( 5 noclegów ) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek.  Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Szczegółowe trasy zostaną opracowane na etapie uzgodnień z przewodnikami. 

      Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem-długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów. 

Uczestniczki będą zakwaterowane w jednym miejscu, które będzie służyć jako baza wypadowa. Posiłki będą spożywać w miejscu zakwaterowania oraz w schroniskach i innych obiektach na trasie wycieczek.

WARUNKI REKRUTACJI

– Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

– Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm 

– znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

–  Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu  

– Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek. 

Jeśli Uczestniczki  nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną  obciążone pełnymi  kosztami pobytu.

ODPŁATNOŚĆ

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 120 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się  na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

 ,,Trekking-miejscowość trekkingu-termin trekkingu- imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO TE ZGŁOSZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW.

 W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek , a nawet osób nie będących Amazonkami przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów. 

Zgłoszenia można dokonywać  na adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl .

Prosimy o podanie pełnych danych  ( imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności , numer telefonu ) oraz przysłanie skanu ( nie zdjęcia ) AKTUALNEGO   ORZECZENIA o stopniu niepełnosprawności. Prosimy pamiętać o zeskanowaniu całego dokumentu czyli dwóch stron ( jeśli są ) wraz ze wszystkimi pieczątkami i podpisami.

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie kluby najdalej dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

 

Ogólnopolska Spartakiada Amazonek 26-29.06.2022

Czym jest spartakiada?

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek , która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski. 

Spartakiada realizowana jest w ramach projektu pn. : ,,XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu pn. ,,Ruch dla zdrowia”  dofinansowanego jest ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna spartakiada?

Tegoroczna Spartakiada odbędzie się w terminie 26 – 29 czerwca 2022 r. ( niedziela – środa ) w Poznaniu na terenach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Poznań nad Jeziorem Maltańskim. Uczestniczki zakwaterowane będą w Hotelu ,,Camping Malta” ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

Jak przebiega spartakiada?

Spartakiada  potrwa 4 dni (3 noclegi). Pierwszy dzień imprezy (26.06.2022 r.) zaczynamy ok. 1200 rejestracją Uczestniczek i obiadem- ok. 14.00-15.00. Wyjazd nastąpi ostatniego dnia (29.06.2022 r.) po śniadaniu i pożegnaniu – ok. 1000-1100.

W ramach Spartakiady odbędą się ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych na torze Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbędą się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego (kije trzeba zapewnić sobie we własnym zakresie), boule , serso i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne.

Organizator zapewni koszulki. Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w czarne lub granatowe krótkie spodeńki lub spodnie do kolan, legginsy.

Kto może wziąć w niej udział?

Spartakiada adresowana jest do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych i opłacających składki w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak wygląda rekrutacja?

O uczestnictwie w Spartakiadzie NIE będzie decydować kolejność przesyłanych zgłoszeń.

      Chcielibyśmy by w Spartakiadzie brały udział osoby ze wszystkich miejscowości, które wyrażą chęć uczestnictwa. Dlatego po zebraniu wszystkich zgłoszeń (po 31.05.2022) będziemy kwalifikować przynajmniej po dwie osoby z każdej zgłoszonej  miejscowości. W wyniku tego ilość zakwalifikowanych osób, z poszczególnych miast  będzie zależeć od ilości tych miejscowości, które zgłoszą się. 

( Przykładowo jeżeli w Spartakiadzie może uczestniczyć sto Amazonek z Polski [spoza Poznania] i zgłosiłoby się przykładowo 50  miast to z każdego uczestniczyłyby dwie panie. )

         Jeśli zgłosi się więcej niż dwie osoby z jednego miejsca i będzie to konieczne to będziemy skreślać panie z ostatnich miejsc tzn. jeśli przykładowo zgłoszone będą cztery osoby to będziemy miały ten przykry obowiązek odrzucenia trzeciej i czwartej kandydatki.

Jak się zgłosić do udziału w spartakiadzie?

Zgłaszamy się pojedynczo-nie ma drużyn.  Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl do dnia 31.05.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • Nazwisko, imię
 • Adres zamieszkania + województwo
 • Stopień niepełnosprawności 
 • Nr telefonu i  adres e-mail 
 • Skan ( nie zdjęcie ) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli ma więcej niż jedna stronę – to wszystkie strony)
 • Skany wypełnionych załączonych dokumentów ( kartę uczestnictwa, oświadczenie ) podpisane własnoręcznie ( do pobrania na dole strony )

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w spartakiadzie?

Uczestniczki zakwalifikowane otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.  

Czy udział w spartakiadzie jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów w kwocie 100 zł 

Kwotę wpłacamy na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739, dopiero po informacji, że jesteśmy zakwalifikowani do udziału, ale najpóźniej do 15.06.2022. Jeśli nie odnotujemy płatności w terminie skreślimy daną osobę z listy zakwalifikowanych.

W tytule przelewu muszą znaleźć się : nazwa imprezy ,nazwisko i imię uczestniczki oraz miejscowość.

Przykład: Spartakiada ,Anna Nowak, Warszawa

Jak dostanę się na miejsce? 

Uczestniczki muszą we własnym zakresie dotrzeć do Poznania. 

Czy spartakiada jest bezpieczna w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie trwania spartakiady zastosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji. W trakcie zawodów nad bezpieczeństwem zdrowia Uczestniczek będą czuwały ratownicy medyczni z karetką.

Zapoznałam się komunikatem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co ma zrobić?

Skontaktuj się z rekrutacją PTA pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914. 

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie I okresu realizacji: 215 200,00 zł.

Wartość projektu I okresu realizacji: 269 000,00 zł.

Dofinansowanie II okresu realizacji: 271 360,00 zł.

Wartość projektu II okresu realizacji: 331 360,00 zł.

Dofinansowanie III okresu realizacji: 272 600,00 zł.

Wartość projektu III okresu realizacji: 346 460,00 zł.

Projekt pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji w zakresie działań kierowanych do osób z rakiem piersi, w szczególności dotyczących rehabilitacji psychofizycznej i leczenia osób z rakiem piersi oraz dotyczących działalności środowiska Amazonek –  z wykorzystaniem różnych sposobów publikacji: drukowanych tradycyjnie i wydawnictw internetowych.

Projekt ma charakter wydawniczy. Zakłada realizację poniższych publikacji:

 • Poradnik rehabilitacyjny pt. „Poradnik dla kobiet leczonych z powodu raka piersi”
 • Poradnik pt. „Eksperci Amazonkom – poradnik dla kobiet po leczeniu raka piersi”
 • Ulotka informacyjno-edukacyjna z instruktażem samobadania piersi
 • Strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Amazonki
 • Produkcja filmów z wypowiedziami i poradami ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi – publikacja poprzez stronę internetową Federacji.
 • Publikacja na stronie internetowej artykułów pisanych przez ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi, itp.
 • Przebudowa i bieżąca działalność strony internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która porusza kwestie środowiska Amazonek, prezentuje działalność Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w tym realizację projektów finansowanych z PFRON oraz służy rekrutacji uczestników do projektów.

Sądzimy, że poprzez realizację wydawnictw na różnych nośnikach, w ramach niniejszego projektu, zapewnimy osobom niepełnosprawnym z powodu raka piersi dobry dostęp do informacji na temat koniecznej rehabilitacji psychofizycznej, w tym w szczególności informacji dotyczących metod usprawniania i zapobiegania obrzękom limfatycznym i ograniczeniu ruchomości kończyny po stronie operowanej wskutek leczenia onkologicznego. 

Sądzimy, że poprzez realizację działań projektu wpłyniemy na poprawę świadomości osób z rakiem piersi, w szczególności kobiet po operacyjnym usunięciu piersi, w zakresie konieczności stałej, regularnej i prawidłowo prowadzonej i wykonywanej rehabilitacji psychofizycznej. 

Wersje elektroniczne niektórych wydawnictw znajdziesz pod poniższymi linkami: 

Poradniki i ulotki: https://www.amazonkifederacja.pl/poradniki-i-ulotki/ 

Filmy edukacyjne – kanał You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCaV06i7JNPWFWy5M-CUYh0A/videos 

Artykuły edukacyjne: https://www.amazonkifederacja.pl/ekspert-radzi/ 

Strona internetowa Federacji: https://www.amazonkifederacja.pl/ 

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/