ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK 2023

 

  

 

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK – DZIAŁAMY RAZEM OD 30 LAT!!!”  2023

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 349 000,00 zł.

Wartość projektu: 411 220,00 zł.

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

Projekt realizowany z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji programów w obszarze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2023 r.

Dofinansowanie: 11 000,00 zł

Wartość projektu: 23 500,00 zł

Projekt pn. „ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK – DZIAŁAMY RAZEM OD 30 LAT!!!” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Projekt ma charakter integracyjny, warsztatowy, rozwijający artystyczne umiejętności uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski, zrzeszonych w lokalnych klubach Amazonek przynależnych do Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są 3 wyjazdowe plenery artystyczne oraz 1 jubileuszowy plener artystyczny. 

Celem projektu jest rozwinięcie aktywności społeczno-artystyczno-kulturalnej niepełnosprawnych Amazonek, które amatorsko uprawiają sztuki artystyczne, poprzez uczestnictwo w wyjazdowych integracyjnych plenerach artystycznych, których efektem będzie, m.in. stworzenie mobilnej galerii prac Amazonek oraz poprzez uczestnictwo w integracyjnej imprezie kulturalno-artystycznej – Gali Jubileuszowej z okazji 30-Lecia FSA.

Projekt zakłada uczestnictwo 220 osób.

Terminy i miejsca realizacji plenerów:

 1. Plener 08-13.05.2023 – Łężeczki
 2. Plener 25-30.07.2023 – Wągrowiec
 3. Plener 28.08-02.09.2023 – Sieraków
 4. Plener Jubileuszowy 10-16.09.2023 – Poznań

 

Czym jest plener artystyczny dla Amazonek?

Plener to zorganizowany wyjazd grupowy Amazonek praktykujących sztuki artystyczne, w miejsce odizolowane od zgiełku miejskiego, które pozwala obcować z naturą i tworzyć prace inspirowane naturą. Plenery Amazonek organizowane są w ramach projektu ,,Artystyczny Świat Amazonek – działamy razem od 30 lat!!!”, który jest realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego. Mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów w 2023 roku będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Jakie zajęcia odbywają się na plenerach?

Na każdym plenerze będą prowadzone 4 z możliwych warsztatów:

 • warsztat malowania obrazów oraz na tkaninie, na szkle, itp.
 • warsztat tworzenia biżuterii i zdobienia, itp.
 • warsztat decoupage,
 • florystyka

Ostateczny dobór warsztatów na plenerze zależy od preferencji Uczestniczek deklarowanych na zgłoszeniach.  

Jak przebiega plener?

Każdy plener trwa 6 dni (5 noclegów). Uczestniczki będą podzielone na zespoły w celu zapewnienia dobrego komfortu pracy, a każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w sprzęt malarski/plastyczny. Uczestniczki mogą przywieźć swoje materiały do zdobienia, np. szaliki lub torby tekstylne, T-shirty.

Dzień pierwszy pleneru to dzień przyjazdu i rejestracji uczestniczek po czym następuje wspólny obiad, a następnie spotkanie organizacyjne z organizatorami i instruktorami, przedstawienie założeń i programu pleneru, przedstawienie się uczestniczek oraz pierwsze prace artystyczne. Przewidujemy zajęcia od rana do kolacji oraz wieczorami spotkania organizacyjne, integracyjne w tym seanse filmowe/pogadanki o sztuce (np. o życiu i twórczości impresjonistów), wymianę doświadczeń i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami. W ostatni dzień pleneru organizowana jest wystawa prac powstałych podczas pleneru, która stanowi podsumowanie warsztatów, po której odbędzie się obiad pożegnalny i wyjazd do domów.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego – Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które czynnie, amatorsko uprawiają sztuki artystyczne. Konieczne jest  przywiezienie ze sobą kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wysłanie drogą mailową po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Warunki rekrutacji

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz klubu internetowego na Amazonki.net, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Pierwszeństwo kwalifikacji mają osoby nie będące nigdy na żadnym plenerze.

Formuła zgłoszeń zostaje zmieniona i chętne osoby wpisują swoje dane przez formularz zgłoszeniowy podany w linku poniżej. Nie przyjmujemy zgłoszeń na naszą pocztę mailową, zgłosić się można wyłącznie poprzez formularz. 

 

Instrukcja wypełniania nowego Formularza Rekrutacji 2023 (1)

Link do formularz rekrutacyjnego: https://forms.office.com/r/DN43NwT1cQ

Uczestnik zobowiązany jest do POSIADANIA obecnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zakwalifikowane panie zobowiązane są posiadać w fizycznej wersji i przekazać go koordynatorom na miejscu warsztatów.

Wpłatę o wysokości 150 zł – za plener, a 200 zł za Plener Jubileuszowy, uczestnik (bądź Klub)  jest zobowiązany uiścić co najmniej 7 dni PRZED terminem rozpoczęciem trekkingu. W innym przypadku taka osoba zostanie wykreślona z listy.

W razie nie uprzedzenia organizatorów o nieobecności na szkoleniu w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatów, osoba zgłoszona zostanie obciążona kosztami pobytu.

W pierwszy dzień każdego pleneru o godz. 12.00 z Dworca Letniego w Poznaniu będzie odjeżdżać autobus do miejscowości, w której odbywają się warsztaty. 

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na plener nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Odpłatność

Wpłatę o wysokości 150 zł – za plener, a 200 zł za Plener Jubileuszowy, uczestnik wpłaca na konto Federacji Stowarzyszeń Amazonki o numerze: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem:

,,Plener-miejscowość i termin pleneru – imię i nazwisko Uczestnika, miasto Uczestnika”  

nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się pleneru. Niedokonanie wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

 

Projekt pn . ,,Artystyczny Świat Amazonek – działamy razem od 30 lat!!!” w ramach, którego są organizowane plenery, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

 

 

 

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2023

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK 2023

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 120 600,00 zł.

Wartość projektu: 221 940,00 zł.

Projekt pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób działających na rzecz niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi w lokalnych klubach Amazonek z terenu całej Polski, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W ramach projektu realizowane są działania edukacyjno-szkoleniowe. 

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia niepełnosprawnych Amazonek poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla osób wspierających i działających aktywnie na rzecz Amazonek, w celu wykształcenia, zwiększenia i doskonalenia ich kompetencji.

Projekt zakłada przeszkolenie wolontariuszek – Ochotniczek, liderek z klubów Amazonek, bliskich osób wspierających oraz profesjonalistów pracujących z chorymi na raka piersi osobami – jako osoby wpływające bezpośrednio na proces rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz poprawę stanu zdrowotnego Amazonek.

W ramach projektu są realizowane następujące działania: 4 szkolenia Ochotniczek; 2 warsztaty dla bliskich wspierających; 1 szkolenie liderek ; 1 forum edukacji zdrowotnej; 1 szkolenie profesjonalistów. 

Projekt zakłada uczestnictwo 230 osób.

Zakładanym efektem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest wzrost kompetencji u poszczególnych grup uczestników w zakresie wspierania i bezpośrednich działań na rzecz Amazonek, które w dalszej perspektywie wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania tych kobiet w różnorodnych sferach życia.

W 2023 r. realizujemy 21 EDYCJĘ TEGO PROJEKTU, dofinansowanego co roku przez PFRON. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad dwudziestu lat, dzięki którym kluby Amazonek w całym kraju mogą się rozwijać, świadcząc coraz lepsze usługi i wsparcie dla osób z rakiem piersi. 

W RAMACH PROJEKTU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 1. Szkolenie Ochotniczek II st. – 11-14.05.2023 Wisła
 2. Bliscy Wspierający – 11-14.05.2023 Łężeczki
 3. Szkolenie Liderek z zarządzania – 11-15.06.2023 Wągrowiec
 4. Szkolenie Ochotniczek I st. – 15-18.06.2023 Opole
 5. Szkolenie Ochotniczek I st. – 17-20.08.2023 Olsztyn
 6. Szkolenie Ochotniczek II st. – 24-27.08.2023 Poznań
 7. Bliscy Wspierający – 8-12.10.2023 Wągrowiec
 8. Szkolenie profesjonalistów:  pielęgniarek i położnych – 17-18.11.2023 Poznań
 9. Forum Edukacji – 6-11.12.2023 Sieraków

Szkolenia I i II stopnia dla Ochotniczek Amazonek

Ochotniczki to Amazonki – wolontariuszki – kobiety, które pokonały chorobę pod względem psychicznym i fizycznym, a teraz wspierają inne chore kobiety w strukturach klubowych oraz w szpitalach, na oddziałach onkologicznych, odwiedzając je przy łóżku krótko po operacji, ofiarując wsparcie i ważne z punktu widzenia tych kobiet informacje dotyczące dalszego usprawniania, rehabilitacji i możliwości korzystania z wsparcia świadczonego przez kluby Amazonek. 

Szkolenia Ochotniczek I stopnia to szkolenia kandydatek na Ochotniczki, które wyraziły chęć zostania wolontariuszkami i niesienia wsparcia innym kobietom oraz chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologa.

Szkolenia Ochotniczek II stopnia są to szkolenia doskonalące kompetencje aktywnych już Ochotniczek, które przeszły wcześniej szkolenie I stopnia i pracują w szpitalach i klubach, które wyraziły chęć rozwinięcia swych umiejętności niesienia wsparcia innym kobietom i chęć kształcenia się w tym kierunku pod okiem psychologów. Celem szkolenia II stopnia jest przyjrzenie się doświadczeniom w pracy z pacjentkami, przeszkodom i problemom, doskonalenie umiejętności wspierania. Szkolenia II stopnia opierają się na metodzie superwizji – procesu spoglądania na dane zagadnienie z szerszej perspektywy i wspólne szukanie rozwiązań. Superwizja grupowa umożliwia refleksję nad związkami między celami i procedurami w ich pracy.

Szkolenia odbywają się zgodnie ze standardami międzynarodowego programu Reach to Recovery.

Szkolenie z zarządzania liderek z klubów Amazonek

Federacja jako organizacja parasolowa przyjęła obowiązek regularnego kształcenia kompetencji u liderek klubów Amazonek w zakresie szeroko pojętego zarządzania organizacją samopomocową oraz organizacji wolontariatu w stowarzyszeniu. Liderki będą się kształcić w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, poznają nowoczesne metody w zakresie zarządzania organizacją, np. prowadzenia marketingu społecznościowego organizacji (m.in. facebook, Amazonki.net, portale społecznościowe). Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin: zarządzania organizacją non-profit, pozyskiwania funduszy, specjaliści od PR, prawnicy, itp. Efektem szkoleń będzie wykształcenie/wzrost kompetencji u liderek w zakresie organizacji i zarządzania stowarzyszeniem samopomocowym.

Warsztaty dla bliskich osób wspierających Amazonki

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny dla osób, które na co dzień wspierają swoich bliskich w zmaganiach z chorobą nowotworową na różnych etapach jej leczenia. Choroba nowotworowa nie jest problemem wyłącznie osoby chorej. Dotyka ona także najbliższych, którzy często cierpią z samego faktu, że są bezsilni w jej obliczu, nie wiedzą jak mogą prawidłowo ulżyć ukochanej osobie w cierpieniu, chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, często nie potrafią nawet mówić o swoich emocjach, strachu, lękach, o obawach względem przyszłości; często nie mogą się pogodzić z tak dużą skalą zmian i nagłych problemów, czują się zagubione. 

Nasze działania mają na celu zapoznanie osób wspierających z możliwościami i metodami niesienia prawidłowego wsparcia, a jednocześnie ucząc metod niwelowania ryzyka wystąpienia syndromu wyczerpania u osoby wspierającej. Uczestnicy będą poznawać metody nawiązywania prawidłowego kontaktu i wspierania bliskiej osoby z rakiem piersi na różnych etapach jej leczenia, rozmawiania na tematy trudne, dowiedzą się o problemach często dotykających kobiety z rakiem piersi na różnych etapach leczenia, dochodzenia do zdrowia i rehabilitacji. 

Forum edukacji zdrowotnej dla Amazonek

Forum to spotkanie edukacyjne dla Amazonek zrzeszonych w strukturach Federacji Stowarzyszeń Amazonki z terenu całego kraju. Tematyka Forum będzie dotyczyć niektórych z następujących obszarów: aktualnych źródeł przepisów dotyczących polityki zdrowotnej; możliwości nowoczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi, możliwości wspierania i leczenia osób z długotrwałym zaawansowanym rakiem, z przerzutami – w przewlekłej formie choroby, kwestie operacji odtwórczych piersi, z uwzględnieniem wskazań, zalet i wad poszczególnych metod oraz możliwych powikłań, profilaktyka zdrowotna z punktu widzenia fizjoterapii, tj. m.in. zaburzeń limfatycznych, aktywności fizycznej, automasażu i masażu limfatycznego. Wykładowcy będą specjalistami w swoich dziedzinach, z doświadczeniem pracy z Amazonkami, również klinicznym.

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych pracujących z Amazonkami

Szkolenie jest dedykowane pielęgniarkom i położnym pracującym z pacjentami z diagnozą raka piersi na różnych etapach leczenia. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej emocjonalnych konsekwencji radzenia sobie z diagnozą choroby nowotworowej  oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacji z pacjentami na różnych etapach leczenia onkologicznego.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na poszczególne szkolenia są publikowane w dziale: CO ROBIMY/SZKOLENIA:  https://www.amazonkifederacja.pl/szkolenia/  

Projekt pn. ,,Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” w ramach, którego są organizowane szkolenia, realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Trekkingi 2022

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje osiem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn. : ,,Razem przez góry i doliny ”. Cztery odbędą się w górach , dwa w dolinach – na terenach raczej płaskich i dwa nad morzem.

Adresatkami projektu są Amazonki – członkinie  Klubów Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz  forum internetowego Amazonki.net

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ W ROKU !!!

ZGŁASZAĆ SIĘ MOŻNA TYLKO NA JEDEN TREKKING  !!!

Odbędą się one w następujących miejscach i terminach :

1) Pustkowo – 08-13 maja 2022

2) Zakopane – 22-27 maja 2022

3) Sieraków Wlkp.- 03-08 czerwca 2022

4) Krynica Górska – 09-14 lipca 2022

5) Iwonicz Zdrój – 29 sierpnia-03 września 2022

6) Sieraków Wlkp. – 04-09 września 2022

7) Pustkowo – 25-30 września 2022

8) Zakopane – 23-28 października 2022

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni ( 5 noclegów ) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek.  Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Szczegółowe trasy zostaną opracowane na etapie uzgodnień z przewodnikami. 

      Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem-długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów. 

Uczestniczki będą zakwaterowane w jednym miejscu, które będzie służyć jako baza wypadowa. Posiłki będą spożywać w miejscu zakwaterowania oraz w schroniskach i innych obiektach na trasie wycieczek.

WARUNKI REKRUTACJI

– Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

– Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm 

– znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

–  Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu  

– Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek. 

Jeśli Uczestniczki  nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną  obciążone pełnymi  kosztami pobytu.

ODPŁATNOŚĆ

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 120 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się  na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

 ,,Trekking-miejscowość trekkingu-termin trekkingu- imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO TE ZGŁOSZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW.

 W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek , a nawet osób nie będących Amazonkami przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów. 

Zgłoszenia można dokonywać  na adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl .

Prosimy o podanie pełnych danych  ( imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności , numer telefonu ) oraz przysłanie skanu ( nie zdjęcia ) AKTUALNEGO   ORZECZENIA o stopniu niepełnosprawności. Prosimy pamiętać o zeskanowaniu całego dokumentu czyli dwóch stron ( jeśli są ) wraz ze wszystkimi pieczątkami i podpisami.

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie kluby najdalej dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

 

Ogólnopolska Spartakiada Amazonek 26-29.06.2022

Czym jest spartakiada?

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek , która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski. 

Spartakiada realizowana jest w ramach projektu pn. : ,,XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu pn. ,,Ruch dla zdrowia”  dofinansowanego jest ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna spartakiada?

Tegoroczna Spartakiada odbędzie się w terminie 26 – 29 czerwca 2022 r. ( niedziela – środa ) w Poznaniu na terenach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Poznań nad Jeziorem Maltańskim. Uczestniczki zakwaterowane będą w Hotelu ,,Camping Malta” ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

Jak przebiega spartakiada?

Spartakiada  potrwa 4 dni (3 noclegi). Pierwszy dzień imprezy (26.06.2022 r.) zaczynamy ok. 1200 rejestracją Uczestniczek i obiadem- ok. 14.00-15.00. Wyjazd nastąpi ostatniego dnia (29.06.2022 r.) po śniadaniu i pożegnaniu – ok. 1000-1100.

W ramach Spartakiady odbędą się ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych na torze Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbędą się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego (kije trzeba zapewnić sobie we własnym zakresie), boule , serso i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne.

Organizator zapewni koszulki. Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w czarne lub granatowe krótkie spodeńki lub spodnie do kolan, legginsy.

Kto może wziąć w niej udział?

Spartakiada adresowana jest do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych i opłacających składki w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak wygląda rekrutacja?

O uczestnictwie w Spartakiadzie NIE będzie decydować kolejność przesyłanych zgłoszeń.

      Chcielibyśmy by w Spartakiadzie brały udział osoby ze wszystkich miejscowości, które wyrażą chęć uczestnictwa. Dlatego po zebraniu wszystkich zgłoszeń (po 31.05.2022) będziemy kwalifikować przynajmniej po dwie osoby z każdej zgłoszonej  miejscowości. W wyniku tego ilość zakwalifikowanych osób, z poszczególnych miast  będzie zależeć od ilości tych miejscowości, które zgłoszą się. 

( Przykładowo jeżeli w Spartakiadzie może uczestniczyć sto Amazonek z Polski [spoza Poznania] i zgłosiłoby się przykładowo 50  miast to z każdego uczestniczyłyby dwie panie. )

         Jeśli zgłosi się więcej niż dwie osoby z jednego miejsca i będzie to konieczne to będziemy skreślać panie z ostatnich miejsc tzn. jeśli przykładowo zgłoszone będą cztery osoby to będziemy miały ten przykry obowiązek odrzucenia trzeciej i czwartej kandydatki.

Jak się zgłosić do udziału w spartakiadzie?

Zgłaszamy się pojedynczo-nie ma drużyn.  Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl do dnia 31.05.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • Nazwisko, imię
 • Adres zamieszkania + województwo
 • Stopień niepełnosprawności 
 • Nr telefonu i  adres e-mail 
 • Skan ( nie zdjęcie ) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli ma więcej niż jedna stronę – to wszystkie strony)
 • Skany wypełnionych załączonych dokumentów ( kartę uczestnictwa, oświadczenie ) podpisane własnoręcznie ( do pobrania na dole strony )

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w spartakiadzie?

Uczestniczki zakwalifikowane otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.  

Czy udział w spartakiadzie jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów w kwocie 100 zł 

Kwotę wpłacamy na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739, dopiero po informacji, że jesteśmy zakwalifikowani do udziału, ale najpóźniej do 15.06.2022. Jeśli nie odnotujemy płatności w terminie skreślimy daną osobę z listy zakwalifikowanych.

W tytule przelewu muszą znaleźć się : nazwa imprezy ,nazwisko i imię uczestniczki oraz miejscowość.

Przykład: Spartakiada ,Anna Nowak, Warszawa

Jak dostanę się na miejsce? 

Uczestniczki muszą we własnym zakresie dotrzeć do Poznania. 

Czy spartakiada jest bezpieczna w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie trwania spartakiady zastosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji. W trakcie zawodów nad bezpieczeństwem zdrowia Uczestniczek będą czuwały ratownicy medyczni z karetką.

Zapoznałam się komunikatem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co ma zrobić?

Skontaktuj się z rekrutacją PTA pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914. 

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK

WYDAWNICTWA DLA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie I okresu realizacji: 215 200,00 zł.

Wartość projektu I okresu realizacji: 269 000,00 zł.

Dofinansowanie II okresu realizacji: 271 360,00 zł.

Wartość projektu II okresu realizacji: 331 360,00 zł.

Dofinansowanie III okresu realizacji: 272 600,00 zł.

Wartość projektu III okresu realizacji: 346 460,00 zł.

Projekt pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji w zakresie działań kierowanych do osób z rakiem piersi, w szczególności dotyczących rehabilitacji psychofizycznej i leczenia osób z rakiem piersi oraz dotyczących działalności środowiska Amazonek –  z wykorzystaniem różnych sposobów publikacji: drukowanych tradycyjnie i wydawnictw internetowych.

Projekt ma charakter wydawniczy. Zakłada realizację poniższych publikacji:

 • Poradnik rehabilitacyjny pt. „Poradnik dla kobiet leczonych z powodu raka piersi”
 • Poradnik pt. „Eksperci Amazonkom – poradnik dla kobiet po leczeniu raka piersi”
 • Ulotka informacyjno-edukacyjna z instruktażem samobadania piersi
 • Strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Amazonki
 • Produkcja filmów z wypowiedziami i poradami ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi – publikacja poprzez stronę internetową Federacji.
 • Publikacja na stronie internetowej artykułów pisanych przez ekspertów z zakresu rehabilitacji, wspierania i innej tematyki ważnej dla kobiet z rakiem piersi, itp.
 • Przebudowa i bieżąca działalność strony internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która porusza kwestie środowiska Amazonek, prezentuje działalność Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w tym realizację projektów finansowanych z PFRON oraz służy rekrutacji uczestników do projektów.

Sądzimy, że poprzez realizację wydawnictw na różnych nośnikach, w ramach niniejszego projektu, zapewnimy osobom niepełnosprawnym z powodu raka piersi dobry dostęp do informacji na temat koniecznej rehabilitacji psychofizycznej, w tym w szczególności informacji dotyczących metod usprawniania i zapobiegania obrzękom limfatycznym i ograniczeniu ruchomości kończyny po stronie operowanej wskutek leczenia onkologicznego. 

Sądzimy, że poprzez realizację działań projektu wpłyniemy na poprawę świadomości osób z rakiem piersi, w szczególności kobiet po operacyjnym usunięciu piersi, w zakresie konieczności stałej, regularnej i prawidłowo prowadzonej i wykonywanej rehabilitacji psychofizycznej. 

Wersje elektroniczne niektórych wydawnictw znajdziesz pod poniższymi linkami: 

Poradniki i ulotki: https://www.amazonkifederacja.pl/poradniki-i-ulotki/ 

Filmy edukacyjne – kanał You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCaV06i7JNPWFWy5M-CUYh0A/videos 

Artykuły edukacyjne: https://www.amazonkifederacja.pl/ekspert-radzi/ 

Strona internetowa Federacji: https://www.amazonkifederacja.pl/ 

Spartakiada 2021

Czym jest spartakiada?

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek , która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski.

Spartakiada realizowana jest w ramach projektu pn. : ,,XXVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu pn. ,,Ruch dla zdrowia”  dofinansowanego jest ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna spartakiada?

Tegoroczna Spartakiada odbędzie się w terminie 5 – 8 lipca 2021 r. (poniedziałek – czwartek ) w Poznaniu na terenach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Poznań nad Jeziorem Maltańskim. Uczestniczki zakwaterowane będą w Hotelu ,,Camping Malta” ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

Jak przebiega spartakiada?

Spartakiada  potrwa 4 dni (3 noclegi). Pierwszy dzień imprezy (05.07.2021 r ) zaczynamy ok. 1200 rejestracją Uczestniczek i obiadem- ok. 1300-1400. Wyjazd nastąpi ostatniego dnia ( 08.07.2021 r.) po śniadaniu i pożegnaniu – ok. 1000-1100.

W ramach Spartakiady odbędą się ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych na torze Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbędą się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego, boule i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne.

Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów oraz koszulki dla uczestniczek. Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w czarne lub granatowe krótkie spodeńki lub spodnie do kolan, legginsy.

Kto może wziąć w niej udział?

Spartakiada adresowana jest do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych i opłacających składki w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak się zgłosić do udziału w spartakiadzie?

Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl do dnia 15.06.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • Nazwisko, imię
 • Adres zamieszkania + województwo
 • Stopień niepełnosprawności
 • Nr telefonu, email kontaktowy
 • Skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli m więcej niż jedna stronę – to wszystkie strony)
 • Skany wypełnionych załączonych dokumentów ( kartę uczestnictwa, oświadczenie i regulamin ) podpisane własnoręcznie

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w spartakiadzie?

Uczestniczki zakwalifikowane otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.  Przykładowe zgłoszenie znajdziesz do pobrania na dole strony.

Czy udział w spartakiadzie jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów w kwocie 100

Kwotę wpłacamy na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739, dopiero po informacji, że jesteśmy zakwalifikowani do udziału, ale najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli nie odnotujemy płatności skreślimy daną osobę z listy zakwalifikowanych.

W tytule przelewu muszą znaleźć się nazwisko i imię uczestniczki oraz miejscowość.

Przykład: Anna Nowak, Warszawa

Jak dostanę się na miejsce?

Uczestniczki muszą we własnym zakresie dotrzeć do Poznania.

Czy spartakiada jest bezpieczna w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie trwania spartakiady zastosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, codziennie sprawdzimy temperaturę ciała. Posiłki nie będą odbywały się w grupach.  W trakcie zawodów nad bezpieczeństwem zdrowia Uczestniczek będą czuwały 2 osoby z opieki medycznej (lekarz/ ratownik medyczny) z karetką.

Zapoznałam się komunikatem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co ma zrobić?

Skontaktuj się z rekrutacją PTA pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914.

Trekkingi 2021

Czym jest trekking?

Trekking to rodzaj pieszej turystyki Amazonek. Jest trudniejszy od zwykłego marszu po płaskim terenie. Trekking uprawia się w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Podczas trekkingu wykorzystuje się specjalnie kije trekkingowe, które pomagają podpierać się podczas wędrówek. Trekking obejmuję trasy co najmniej kilkunastu kilometrów dziennie.

Trekkingi organizowane są przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” w ramach projektu „Razem Przez Góry i Doliny” współfinansowanego ze środków PFRON.

Jak przebiega trekking?

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni ( 5 noclegów ) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek.  Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę.

Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem-długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów.

Kto może wziąć w nim udział?

Trekkingi są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jednym z podstawowych warunków  zakwalifikowania jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich , niewielkich wzniesień w dolinnym terenie czy nadmorskich wydm.

Jak się zgłosić do udziału w trekking?

Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • Trekking w jakim chcemy uczestniczyć np. Trekking Zakopane 1-6 kwiecień
 • Nazwisko, imię
 • Adres zamieszkania + województwo
 • Stopień niepełnosprawności
 • Kontakt: nr telefonu + email

Pamiętaj, że można się zgłosić tylko na jeden trekking.

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w trekkingu?

Uczestniczki zakwalifikowane na trekking otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam z Tobą kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.  Przykładowe zgłoszenie znajdziesz do pobrania na dole strony.

Kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne trekkingi?

 • Trekking Zakopane  06.06-11.06.2021 (trekking dla osób zaawansowanych)
 • Trekking Sieraków  14.06-19.06.2021 (trekking dla osób średniozaawansowanych )
 • Trekking Pustkowo 28.06-03.07.2021  (trekking dla osób początkujących )
 • Trekking Świeradów 18.07-23.07.2021 (trekking dla osób średniozaawansowanych)
 • Trekking Świeradów 01.08-06.08.2021 (trekking dla osób zaawansowanych )
 • Trekking Sieraków 06.09-11.09.2021 (trekking dla osób średniozaawansowanych)
 • Trekking Pustkowo 25.09-30.09.2021  (trekking dla osób średniozaawansowanych)
 • Trekking  Zakopane 10.10-15.10.2021 (trekking dla osób zaawansowanych )

Jakie trasy może obejmować trekking?

Przykładowe trasy dla każdej z miejscowości wkrótce zostaną zamieszczone

Czy udział w trekkingach jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów w kwocie 120

Kwotę wpłacamy na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739, dopiero po informacji, że jesteśmy zakwalifikowani do udziału, ale najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem trekkingu. Jeśli nie odnotujemy płatności skreślimy daną osobę z listy zakwalifikowanych.

Przykład: Otrzymałam email, że jestem osobą zakwalifikowaną na trekking rozpoczynający się 30 maja , wówczas muszę przesłać opłatę za udział do 16 kwietnia na konto PTA, w innym razie zostanę skreślona  z listy

W tytule przelewu muszą znaleźć się nazwisko oraz imię uczestniczki, miejscowość i data trekkingu.

Przykład: Anna Nowak, trekking Sieraków 10-16 kwietnia

Jak dostanę się na miejsce?

Uczestniczki muszą we własnym zakresie – na własny koszt dotrzeć do miejscowości, w której odbywa się trekking, z wyjątkiem Sierakowa:

 • Trekking Sieraków – uczestniczki muszą dojechać do Poznania na dworzec PKP Poznań Główny (dokładnie na peron dworca letniego), skąd przejadą wspólnie autokarem do docelowej miejscowości.  

W drodze powrotnej autokar odwiezie uczestniczki ponownie na dworzec PKP Poznań Główny.

Co musze zabrać na trekking?

Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt (m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek.

Jeśli Uczestniczki  nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną  obciążone pełnymi  kosztami pobytu.

O czym muszę pamiętać?

Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z  podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich jak i na innych trasach turystycznych oraz do zapoznania się z regulaminem dostępnym do pobrania poniżej.

Czy trekking jest bezpieczny w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie trwania trekkingów zastosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, codziennie sprawdzimy temperaturę ciała. Posiłki nie będą odbywała się w grupach.

Zapoznałam się z regulaminem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co mam zrobić?

Skontaktuj się z działem rekrutacji pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914.

Pamiętaj aby zapoznać się z pełnym regulaminem plenerów znajdującym się poniżej, ponieważ biorąc udział w trekkingu akceptujesz regulamin.

Artystyczny Świat Amazonek

Czym jest plener?

Plener to zorganizowany wyjazd grupowy Amazonek praktykujących sztuki artystyczne, w miejsce odizolowane od zgiełku miejskiego, które pozwala obcować z naturą i tworzyć prace inspirowane naturą. Plenery Amazonek organizowane są w ramach projektu ,,Artystyczny Świat Amazonek”, który jest realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mottem przewodnim prac wykonywanych podczas plenerów w 2021 roku będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”..

Jakie zajęcia odbywają się na plenerach?

Na każdym plenerze będą prowadzone 4 z 5 możliwych warsztatów:

 • warsztat malowania obrazów oraz na tkaninie, na szkle, itp.
 • warsztat szydełkowania,
 • warsztat tworzenia biżuterii i zdobienia, itp.
 • warsztat decoupage,
 • florystyka

Ostateczny dobór warsztatów na plenerze zależy od preferencji Uczestniczek deklarowanych w zgłoszeniach.  

Jak przebiega plener?

Każdy plener potrwa 6 dni (5 noclegów) i w każdym weźmie udział 50 Amazonek. Uczestniczki będą podzielone na 4 zespoły w celu zapewnienia dobrego komfortu pracy, każda z grup będzie odrębnie pracować z własnym instruktorem. Uczestniczki zostaną zaopatrzone w sprzęt malarski/plastyczny. Uczestniczki mogą przywieźć swoje materiały do zdobienia, np. szaliki lub torby tekstylne.

Dzień pierwszy pleneru to dzień przyjazdu i rejestracji uczestniczek, wspólny obiad, a następnie spotkanie organizacyjne z organizatorami i instruktorami, omówienie założeń  i programu pleneru oraz przedstawienie się uczestniczek.

W ciągu trwania pleneru przewidujemy zajęcia od rana do kolacji, a wieczorami spotkania organizacyjne, integracyjne, w tym seanse filmowe/pogadanki o sztuce (np. o życiu i twórczości impresjonistów) oraz wymianę doświadczeń i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami.

Ostatni dzień pleneru to podsumowanie wyjazdu, wystawa prac powstałych podczas pleneru, po której odbędzie się pożegnalny posiłek i wyjazd do domów.

Kto może wziąć w nim udział?

Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz oraz klubu internetowego – Amazonki.net , posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które czynnie uprawiają sztuki artystyczne, również amatorsko. Pamiętaj aby przywieźć ze sobą kopię swojego orzeczenia lub wyślij skan kopii drogą mailową po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Jak się zgłosić do udziału w plenerach?

Zgłoszenie proszę przesłać na adres email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • Nazwisko, imię
 • Adres zamieszkania + województwo
 • Stopień niepełnosprawności
 • Nr telefonu, email kontaktowy
 • Preferowany warsztat

W jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowana do udziału w plenerze?

Uczestniczki zakwalifikowane do plenerów otrzymają od nas powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie nr telefonu ułatwi nam z Tobą kontakt w razie niekompletnego zgłoszenia.  Przykładowe zgłoszenie znajdziesz do pobrania na dole strony.

Kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne plenery?

 • Wągrowiec  26-31.07.2021 r.
 • Sieraków  23-28.08.2021 r.
 • Wągrowiec 19-24.09.2021 r..

Czy udział w plenerze jest płatny?

Tak, uczestniczki pokrywają część kosztów w kwocie 120

Kwotę wpłacamy na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130, dopiero po informacji, że jesteśmy zakwalifikowani do udziału, ale najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pleneru. Jeśli nie odnotujemy płatności skreślimy daną osobę z listy zakwalifikowanych.

Przykład: Otrzymałam email, że jestem osobą zakwalifikowaną na plener rozpoczynający się 30 kwietnia, wówczas muszę przesłać opłatę za udział do 16 kwietnia na konto FSA, w innym razie zostanę skreślona  

W tytule przelewu muszą znaleźć się nazwisko oraz imię uczestniczki, miejscowość i data pleneru.

Przykład: Anna Nowak, plener Sieraków 10-16 kwietnia

Jak dostanę się na miejsce?

Uczestniczki muszą we własnym zakresie dotrzeć do Poznania na dworzec PKP Poznań Główny (dokładnie na peron dworca letniego), skąd przejadą wspólnie autokarem do docelowej miejscowości.  

W drodze powrotnej autokar odwiezie uczestniczki ponownie na dworzec PKP Poznań Główny.

Co stanie się z pracami, które wykonam na plenerze?

Z wykonanych przez Ciebie prac instruktor warsztatów FSA wybierze prace przeznaczone na wernisaż, jedną pracę każda Uczestniczka może zabrać na pamiątkę.

Czy plener jest bezpieczny w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie warsztatów zastosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji.

Zapoznałam się z regulaminem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co ma zrobić?

Skontaktuj się z działem rekrutacji FSA pod adresem email: rekrutacja@amazonki.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 790 324 914.

Pamiętaj aby zapoznać się z pełnym regulaminem plenerów znajdującym się poniżej, ponieważ biorąc udział w plenerach akceptujesz ich regulamin.

Rozwój profilaktyki onkologicznej

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w terminie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej zakładki Komunikaty, gdzie zamieszczamy informacje o terminach organizowanych warsztatów edukacyjnych.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny cytobus, który umożliwi i ułatwi kobietom dostęp do badań cytologicznych na terenie całego województwa.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonanych badań w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A., w siedzibie Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG w Poznaniu oraz w cytobusie na terenie całego województwa.

Badaniom będą towarzyszyły spotkania edukacyjne współorganizowane przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” oraz lekarzy rodzinnych, podczas których będzie można nauczyć się wykonywać samobadanie piersi, dowiedzieć się, jakie są czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed zachorowaniem, a także dowiedzieć się, kiedy badania będą wykonywane w danej miejscowości.

W ramach projektu utworzony został portal internetowy (www.openbadania.pl) będący bazą edukacyjno-informacyjną projektu, w której znaleźć można m. in. informacje dotyczące badań profilaktycznych, kalendarium wydarzeń lokalnych i warsztatów organizowanych w ramach projektu, dane placówek lekarzy POZ biorących udział w projekcie, a także harmonogram postoju mammobusów i cytobusu.

Projekt realizowany jest we współpracy z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG z siedzibą w Poznaniu.

Wartość projektu: 6 245 976,33 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 5 309 079,88 zł

Zapraszamy na stronę projektu: www.openbadania.pl

Aktywne w tworzeniu prawa

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 044 840,00​ zł

Kwota dofinansowania: 880 591,15 zł.

Beneficjentem projektu jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”.​ Partnerem projektu jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujących w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach, w tym członkiń klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz organizacji działających w obszarze zdrowia – w zakresie onkologii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy.

Wyszkolona kadra organizacji pozarządowych wspomoże efektywność polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II PO WER. Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, ale też są reprezentantem tych środowisk. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.

Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych. Jednocześnie zakorzenione w prawdziwych problemach społeczno-ekonomicznych postulaty legislacyjne mogą stać się czynnikiem przekonującym sfery rządowe do podjęcia czy rozwinięcia ustawodawstwa w danej dziedzinie spraw publicznych.

Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” przewiduje przeszkolenie przedstawicieli organizacji pacjentów z różnych regionów RP. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.  W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń 

O uczestnictwo w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria: zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  jest przedstawicielem, pracuje, lub współpracuje z organizacją reprezentującą pacjentów tzn. jest członkiem organów organizacji, członkiem stowarzyszonym, pracownikiem, wolontariuszem, pacjentem.

Uczestnik szkoleń otrzymuje:

 1. a) materiały szkoleniowe i edukacyjne (wydruki prezentacji, notatnik, długopis),
 2. b) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego szkolenia,
 3. c) bezpłatny posiłek (przerwy kawowe w trakcie zajęć edukacyjnych),

Uczestnik ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty podróży związane z uczestnictwem w szkoleniu.

W 2020 r. lider – Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zrealizuje w sumie 3 szkolenia, w 3 terminach, w tym 2 szkolenia podwójne.

Najbliższy termin szkolenia: 14-17 lipca 2020 r. Warszawa ( Centrum Okopowa – Caritas Polska, Okopowa 55, 01-043 Warszawa )

W 2019 r. lider – Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zrealizuje w sumie 10 szkoleń, w 5 terminach po 2 szkolenia jednocześnie, są to następujące terminy i miejsca:

– Data I: 8-11 marca 2019 r. – woj. wielkopolskie, Sieraków Wlkp., HOTEL*** KAMA PARK, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków
– Data II: 15-18 marca 2019 r. – woj. wielkopolskie, Wągrowiec, „Wielspin” Sp. z o.o., Ośrodek Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16
– Data III: 6-9 maja 2019 r. – woj. małopolskie, Bukowina Tatrzańska, Górski Ośrodek „Stasinda” Zofia Rzadkosz, ul. Karpęciny 5, 34-530 Bukowina Tatrzańska
– Data IV: 15-18 września 2019 r. – Dymaczewo Nowe, Hotel Szablewski, Pod Topolami 1, 62-050 Dymaczewo Nowe
– Data V: 8-11 listopada 2019 r. – woj. wielkopolskie, Sieraków Wlkp., HOTEL*** KAMA PARK, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków

W roku 2019 r. Partner Fundacja Wygrajmy Zdrowie zaplanował 3 szkolenia w terminach:
– Data I: szkolenie 3-6 kwietnia
– Data II: szkolenie 22-25 maja
– Data III: szkolenie wrzesień 2019
Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie INVEST4ELITE Sp. z o.o. – Centrum Biznesowe Fort, Warszawa, ul. Modlińska 310/312, 05-077 Warszawa

Terminy oraz miejsca realizacji szkoleń w 2018 r.:

– Poznań, 14-17 kwietnia 2018 r.
– Sieraków Wielkopolski, 7-10 maja 2018 r.
– Wągrowiec, 27-30 czerwca 2018 r.
– Wisła, 20-23 września 2018 r.
– Cedzyna, 18-21 października 2018 r.

Ramowy program szkoleń:

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)

 1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
 2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
 3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
 4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa
 5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
 6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne, zasady formułowania rekomendacji
 7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa.

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)

 1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
 2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
 3. KRUS
 4. PFRON
 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 6. Wsparcie materialne dla rodzin
 7. Świadczenia z tytułu bezrobocia
 8. Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)

 1. Podstawy prawne.
 2. Instytucje ochrony PP.
 3. Katalog i dochodzenie PP.

Szkolenia w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” będą odbywać się zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”: www.amazonkifederacja.pl  oraz w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, kontakt: 730 580 734, 61 8333 665; biuro@amazonki.poznan.pl

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, pod adresem mailowym: biuro@amazonki.poznan.pl.  Ilość miejsc uczestnictwa ograniczona.

Wszelkie informacje na temat realizacji projektu i uczestnictwa w nim można otrzymać telefonicznie: 730 580 734,  61 8333 665 oraz pod adresem mailowym: biuro@amazonki.poznan.pl

PLIKI DO POBRANIA:

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/