„Wylecz raka piersi HER2+”

Kampania „Wylecz raka piersi HER2+” powstała z myślą o kobietach, które właśnie dowiedziały się, że chorują na ten podtyp nowotworu. Jej celem jest wsparcie chorych i ich bliskich już od momentu diagnozy oraz edukacja – bo wczesnego raka piersi HER2 dodatniego można wyleczyć! Nasza kampania ma swoją własną stronę

zapraszamy do korzystania z niej – wszystkie treści zostały skonsultowane przez dr n. med. Agnieszkę Jagiełło-Gruszfeld z Centrum Onkologii w Warszawie, zaś wszystkie artykuły psychologiczne przygotowała dr Adrianna Sobol, psychoonkolog. Zachęcamy też do polubienia nas na FB

Od września startują warsztaty psychologiczne w Warszawie i 4 innych miastach. Organizatorami kampanii są: Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja OnkoCafe oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Kampania jest realizowana z grantu edukacyjnego przekazanego przez firmę Roche Polska, partnera kampanii.

– Kobietom, które usłyszały diagnozę „rak piersi” towarzyszy wiele emocji i pytań. To trudny moment, bo kobieta z uporządkowanego życia zostaje rzucona na głęboką wodę i musi stawić czoła tej nowej, nieznanej sytuacji. Zastanawia się, co dalej, jak będzie wyglądać
jej leczenie i jaki skutek przyniesie, jak choroba wpłynie na jej rodzinę i bliskich. Często kobiety zaraz po diagnozie czują się osamotnione i pozostawione same sobie. Niestety wciąż mówi się za mało o pierwszym etapie, z którymi muszą się zmagać kobiety
z nowotworem – zaraz po diagnozie – twierdzi dr Adrianna Sobol, psychoonkolog z Fundacji OnkoCafe. Problem dotyczy wszystkich chorych na raka piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet. W Polsce w ostatnich latach rośnie zachorowalność na ten typ nowotworu – rocznie diagnozę słyszy ok. 18 tys. Polek. Wśród nich 18-20% ma typ nowotworu nazywany HER2 dodatnim rakiem piersi. Z jednej strony – to agresywna postać nowotworu, który szybko się rozwija i częściej daje przerzuty. Z drugiej – dobrze reaguje na terapię celowaną, czyli dobraną do podtypu nowotworu, dzięki czemu jest ona najbardziej skuteczna dla pacjentki.

Co to znaczy wczesny rak piersi?

HER2 to receptor, który znajduje się na powierzchni komórek. Jest jak transmiter, który przechwytuje i przekazuje do wnętrza komórki informacje o wzroście i podziale. W HER2 dodatnim raku piersi jest za dużo receptorów HER2 na powierzchni komórek nowotworowych. – To co napędza nowotwór HER2 dodatni, to nadmiar tych receptorów.
Im więcej ich występuje na powierzchni komórek nowotworowych, tym łatwiej się one dzielą, są bardziej oporne na różne metody leczenia. – mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski,Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CMKP w Szpitalu MSWiA
w WarszawiePrzez tą dużą dynamikę wzrostu u kobiet z HER2 dodatnim rakiem piersi przerzuty pojawiają się szybciej, niż dzieje się to w przypadku innych nowotworów.
Z tego powodu jeszcze zaledwie 10 lat temu ten podtyp był uważany za najbardziej agresywną postać raka. Obecnie, dzięki postępowi w medycynie pacjentki mogą żyć znaczenie dłużej, wolne od choroby,  bez nowotworu, a w niektórych przypadkach można mówić nawet o wyleczeniu raka piersi. – Możemy wyleczyć raka piersi HER2 dodatniego,
ale warunkiem jest wykrycie go w jak najwcześniejszym stadium. – mówi dr hab. n. med. prof. nadzw. WIM Renata Duchnowska, Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Trzeba jednak pamiętać, że HER2 dodatni rak piersi cechuje się dużą dynamiką rozwoju, dlatego do wykrycia go we wczesnym stadium konieczne
jest wykonywanie przez kobietę regularnych badań profilaktycznych.

Czemu warto znać swój podtyp nowotworu?

Często pacjentki słysząc diagnozę onkologiczną uważają, że umiejscowienie raka i wielkość guza to wszystkie informacje, które powinny znać. Tymczasem równie ważne jest także określenie podtypu nowotworu. – W raku piersi możemy wyróżnić 3 główne podtypy: hormonozależny (luminalny), potrójnie ujemny i HER2 dodatni. Bez wiedzy o podtypie nowotworu kobieta nie powinna opuszczać gabinetu lekarza, ponieważ od typu raka zależy dobór odpowiedniego leczenia. Niestety, nadal wiele pacjentek nie zdaje sobie sprawy
z istoty tej informacji – mówi dr Agnieszka Jagiełło Gruszfeld i dodaje: – Taka wiedza
nie tylko pozwoli być kobiecie aktywnym uczestnikiem całego procesu terapeutycznego,
ale ponadto: ułatwi podejmowanie decyzji, rozmowę z lekarzami, zmniejszy lęk
przed chorobą i poczucie stygmatyzacji, które często towarzyszy pacjentkom onkologicznym.

U wielu chorych z wczesnym HER2 dodatnim rakiem piersi można zoptymalizować proces terapeutyczny, dzięki czemu wzrasta szansa na wyleczenie. Dobrym przykładem jest terapia celowana, która blokuje receptor HER2 niwelując jego niekorzystny wpływ na rozwój raka piersi. Od prawie już 20 lat stosuje się jako standard w HER2 dodatnim raku piersi lek, który blokuje receptor HER2 – jego wprowadzenie stało się przełomem w leczeniu. Jednak wiadomo, że pomimo jego stosowania u 25% chorych nastąpi nawrót choroby w ciągu 10 lat. Choroba rozsiana jest najczęściej nieuleczalna, a koszty leczenia są bardzo wysokie. Szczególną grupę ryzyka stanowią chore z zajętymi węzłami chłonnymi (tzn. że są w nich komórki nowotworowe) na wczesnym etapie choroby. Już w 2016 r. opublikowane zostały wyniki badania, które pokazały, że stosowanie
tzw. „podwójnej blokady” w HER2 dodatnim raku piersi może poprawić wyniki leczenia wczesnego raka piersi. Niestety, taki rodzaj terapii jest w Polsce nierefundowany
we wczesnym raku piersi, kiedy chora ma szansę na wyleczenie nowotworu. Podanie podwójnej blokady jeszcze przed operacją zmniejsza wielkość guza, dzięki czemu
np. wskazanie do mastektomii może zostać zmienione na operację oszczędzającą pierś,
co dla kobiety ma kolosalne znaczenie. Dodatkowo leczenie przedoperacyjne pozwala lekarzowi na wczesną ocenę odpowiedzi na leczenie. – Wczesne podjęcie skutecznego leczenia zanim choroba się rozprzestrzeni może zapobiec jej nawrotom i potencjalnemu postępowi do nieuleczalnego stadium. Poza tym we wczesnym stadium szanse na całkowite wyleczenie są największe, takie pacjentki powinny mieć dostęp do najskuteczniejszych opcji terapeutycznych, bo z punktu widzenia ekonomicznego to się opłaca. Również biorąc
pod uwagę koszty pośrednie, musimy pamiętać, że wyleczona pacjentka nie rezygnuje
z pracy i nie wymaga opieki. Skuteczna terapia ogranicza także negatywne konsekwencje psychiczne, jakie niesie za sobą choroba nowotworowa dla chorych i ich rodzin – przekonuje Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek.

Co wiedzą Polacy?

Jak wynika z badania przeprowadzonego w marcu 2019 r. przez Kantar Polska na zlecenie Polskich Amazonek Ruchu Społecznego (PARS) – 3 na 4 Polaków (próba reprezentatywna) uważa, że większość rodzajów raka piersi lub niektóre z nich można wyleczyć. – Cieszy nas tak wysoka świadomość, niemniej jednak, należy zauważyć, że aż 25% badanych błędnie uważa, że raka piersi nie da się wyleczyć lub nie umie udzielić na to pytanie odpowiedzi. Częściej prawidłową odpowiedź wskazują kobiety niż mężczyźni, osoby z wyższym
lub średnim wykształceniem, a najwięcej optymistów jest w grupie kobiet po 40. roku życia. Oznacza to, że liczne kampanie budujące świadomość przynoszą rezultaty, ale muszą
być rozwijane i kierowane do młodszych osób i mieszkańców mniejszych miast i wsi
komentuje Elżbieta Kozik, prezes PARS. Ponad połowa Polaków, bo aż 64% badanych uważa, że w Polsce edukacja na temat raka piersi jest niewystarczająca. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie co piąty Polak uznaje poziom edukacji w tym zakresie za wystarczający. I tyle samo respondentów (18%) nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat. Co ważne, najczęściej edukację na temat raka piersi uznają za wystarczającą mieszkańcy dużych miast, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (24%). – Nie dziwi mnie ten ostatni wynik,
bo niestety, najwięcej kampanii edukacyjnych odbywa się w dużych miastach, widać,
że przekazywana wiedza procentuje – dodaje prezes PARS. – Zdecydowana większość badanych, bo aż 61% jest zdania, że w Polsce nie ma takiego dostępu do nowoczesnych terapii jak w innych krajach Unii Europejskiej.

W ramach kampanii „Wylecz raka piersi HER2+” została uruchomiona strona internetowa
dla kobiet z tym podtypem nowotworu oraz ich bliskich – www.wyleczrakapiersi.pl, a także profil na facebooku – Wylecz raka piersi HER2+. Na stronie znajdują się informacje dotyczące m.in. choroby, diagnostyki, możliwości leczenia, a wszystkie treści zostały skonsultowane przez dr Agnieszkę Jagiełło-Gruszfeld, na stronie znajdziemy też porady psychoonkologa, dr Adrianny Sobol z Fundacji OnkoCafe, która jest jednym z organizatorów kampanii. Na stronie jest także lista ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka piersi oraz kontakty do organizacji pacjentów, wspierających osoby chore na nowotwory. – Swoimi doświadczeniami podzieliły się kobiety, które zachorowały na wczesnego HER2 dodatniego raka piersi, chcą dać siłę i motywację innym chorym do walki z chorobą. Wszelkie zawarte
na stronie informacje stanowią odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania kobiet, które niedawno dowiedziały się że są chore. Mają pomóc im przejść krok po kroku całą drogę terapii – od diagnozy do wyleczenia. – tłumaczy Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe.

W ramach kampanii chore z wczesnym HER2 dodatnim rakiem piersi będą mogły skorzystać z cyklu warsztatów psychologicznych, które zorganizuje PARS – pierwsze warsztaty
dla chorych właśnie zdiagnozowanych z Warszawy odbędą się we wrześniu. Zapisy prowadzone będą bezpośrednio przez stronę PARS lub poprzez profil kampanii
na Facebooku. Dodatkowo – jednodniowe spotkania dla pacjentek odbędą się w kilku miastach Polski, warto śledzić stronę kampanii, na której będą pojawiały się informacje, kiedy i gdzie odbędą się warsztaty. Dzięki zaangażowaniu Federacji Stowarzyszeń Amazonek chore otrzymają od ochotniczek przydatne broszury na te pierwsze trudne tygodnie od czasu diagnozy.

Linki do artykułów które ukazały się w związku z kampanią

 1. warszawa.tvp.pl  Materiał zaczyna się od 00:09:24
 2. biznes.newseria.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 3. newsa.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 4. kierunekfarmacja.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 5. konecki24.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 6. ceo.com.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 7. msn.com „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 8. radioswinoujscie.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 9. globaleconomy.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”3
 10. wirtualnemedia.info „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny”
 11. ipolska24.pl „Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny. W Polsce brakuje jednak dostępu do nowoczesnej terapii i wiedzy na temat tej choroby”
 12. zdrowie.dziennik.pl „Chora na raka piersi powinna znać podtyp nowotworu. To podstawa leczenia”
 13. mp.pl „Chora na raka piersi powinna znać jego podtyp”
 14. eamazonki.pl „Chora na raka piersi powinna znać podtyp nowotworu. To podstawa leczenia”
 15. gabinetprywatny.com.pl „Kampania „Wylecz raka piersi HER2+”
 16. gabinetprywatny.pl Kampania „Wylecz raka piersi HER2+”
 17. rynekaptek.pl „Ruszyła kampania skierowana do pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi”

„Zdrowy Nawyk- Zdrowe Piersi”

Kampania „Zdrowy Nawyk-Zdrowe piersi” jest prowadzona od pażdziernika 2009 roku.  

Ma na celu podnoszenie świadomości kobiet na temat raka piersi, postępowania w czasie leczenia, prewencji zachorowania na nowotwór piersi. Należałoby przy tym wspomnieć, że  od początku niniejsza akcja była skierowana do szerokiego grona odbiorców, z niniejszą kampanią staraliśmy się dotrzeć także do salonów SPA czy gabinetów kosmetycznych , w celu zachęcenia kobiety do dbałości o własne życie i zdrowie.

W porozumieniu z ośrodkami, placówkami odnowy biologicznej, SPA, leczenia dermatologicznego itd. staramy nieustanine prowadzić liczne ogólnopolskie akcje charytatywne i tym samym zasilić konta klubów w Polsce. Do niniejszej kampanii staramy się pozyskiwać gwiazd polskiej sceny teatralnej, myzycznej, kniowej.

Nieustanie wierzymy w sukces jej prowadzenia- im więcej naszych gwiazd się przyłączy do współpracy, tym większa szansa na powodzenie i sukces prowadzonej kampanii na arenie ogólnopolskiej. Przy tym chcielibyśmy wspomnieć, że oprócz wielu gwiazd, m.in. ambasadorki Olgi Bończyk, Hanny Śleszyńskiej czyIlony Felicjańskiej przyłączyła się firma Revitalash, która od lat wspólpracuje z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”,starając się odzyskać kobiecość w tej trudnej chorobie.

Zarząd Federacji Stowarzyszeń „AMAZONKI”

Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego

Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki rozpoczęła projekt „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego”, który potrwa od marca 2015 r. do kwietnia 2016 r. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG (norweskich), w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu jest społeczna kontrola sposobu wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia tzw. pakietu onkologicznego wprowadzającego kompleksowe zmiany w systemie opieki onkologicznej w Polsce po 1 stycznia 2015 r. Obywatelska kontrola będzie realizowana przy udziale organizacji zrzeszonych w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii (ponad 40 organizacji) przy wsparciu największej organizacji pacjenckiej w Polsce – Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Potrzeba kontroli wynika z faktu, że zmiany wprowadzane przez pakiet onkologiczny mają charakter rewolucyjny i oddziałują na funkcjonowanie sytemu opieki zdrowotnej, począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poprzez specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, leczenie szpitalne, opiekę paliatywną i hospicyjną. Zmiany dotyczą pacjentów i całego środowiska medycznego: lekarzy, pielęgniarek i managerów zdrowia oraz płatnika.

Pakiet został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z organizacjami pacjenckimi (Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii) i środowiskiem medycznym w 2014 roku. Przepisy legislacyjne dot. pakietu onkologicznego w założeniu znoszą limity w onkologii, wzmacniają rolę lekarzy rodzinnych w kwestii „czujności onkologicznej”, zwiększają rolę leczenia ambulatoryjnego, jednodniowego, które jest najbardziej komfortowe dla pacjenta, w przeciwieństwie do długotrwałych i kosztownych zamkniętych hospitalizacji. Leczenie szpitalne ma być prowadzone tylko w przypadkach, w których jest to konieczne, a nie „korzystne organizacyjnie”. Każdy pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzymuje Kartę Diagnostyki i Leczenia Pacjenta (DILO), która uprawnia do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Pacjent wg. wprowadzonych zmian legislacyjnych ma też przydzielonego koordynatora leczenia. Świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania do NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone, jak również prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej. Czas od podejrzenia nowotworu do postawienia ostatecznej diagnozy ma wynosić max. 9 tygodni, i skracać się w kolejnych latach, do 7 tygodni w 2016 r.

Bazując na doświadczeniu pierwszych 3 miesięcy od wejścia w życie pakietu onkologicznego, ewidentnie dostrzegamy potrzebę wprowadzenia modyfikacji do założeń pakietu w celu jego efektywnego funkcjonowania i spełniania celów jakim ma służyć. Projekt ma umożliwić środowisku pacjenckiemu szybkie przekazywanie informacji na temat zaobserwowanych nieprawidłowości w celu ich analizy i opracowania rekomendacji usprawnień systemowych, a także zapewnieniu prawidłowej realizacji założeń w praktyce. Analizie zostaną poddane także dane pochodzące od środowiska medycznego, świadczeniodawców, NFZ i raportów MZ.

Aktualności na temat projektu można znaleźć na www.wygrajmyzdrowie.pl oraz www.porozumieniedlaonkologii.pl

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Centrum Wolontariatu Onkologicznego

Drogie Amazonki, 

przypominamy, że Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” w porozumieniu z Polską Koalicją Organizacji Pacjentów Onkologicznych w roku 2012 przedstawiła swoje plany zapowiadające  utworzenie profesjonalnego wolontariatu onkologicznego, który działałby 24 godziny na dobę. Ze względu na brak wsparcia finansowego ninijeszego projektu w ostatnich latach nie udało się wdrażać programu w życie.

Jednak Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” informuje, że w najbliższym czasie dołoży wszelkich starań, by znaleźć firmy służące wsparciem finansowym, umożliwiającym  wprowadzenie niniejszego projektu w życie.

Poniżej zamieszczamy wypowiedź Krystyny Wechamnn z 2012r. :

– W Polsce utworzenie profesjonalnego wolontariatu onkologicznego jest sprawą szalenie ważną. Każdy człowiek, u którego zdiagnozowano nowotwór potrzebuje wsparcia – nie tylko fizycznego, ale często psychicznego – powiedziała PAP wiceprezes organizacji pacjentów Krystyna Wechmann, która inicjuje utworzenie wolontariatu. 

– Dzisiaj, kiedy pacjent onkologiczny dzwoni po pomoc do centrum wolontariatu w danym województwie, to tej konkretnej pomocy nie uzyskuje – jest odsyłany do działających w tym regionie fundacji i stowarzyszeń. A pacjenci potrzebują pomocy konkretnej i stałej” – tłumaczyła pomysłodawczyni wolontariatu. 

Wechmann, która jest także prezesem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, podkreśla, że mają one ok. 1,2 tys. przeszkolonych przez psychologów wolontariuszek, które regularnie wspierają chore kobiet. Ale pomocy potrzebują też inni pacjenci.

– Moją ideą jest połączenie sprawdzonych wolontariatów prowadzonych przez hospicja, amazonki i wybrane fundacje i stworzenie jednej silnej sieci wolontariuszy w 16 województwach, którzy odpowiedzą na konkretne potrzeby chorych – dodała Krystyna Wechmann.

Zgodnie z jej planem, każdy wolontariusz zadeklaruje, jakiej konkretnie pomocy może udzielić i to będzie miał przypisane do swojej kartoteki. – Np. Amazonka odwiedzi chorą osobę w szpitalu, a ktoś inny przewiezie ją na chemioterapię, ugotuje obiad,  zrobi zakupy. W każdym województwie będą koordynatorzy, którzy wyślą konkretnego wolontariusza do konkretnego pacjenta w konkretnej sprawie – tłumaczyła Wechmann. 

W jej ocenie, koszt utworzenia wolontariatu, który polegałby na możliwości skorzystania z opieki przez pacjenta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, wyniósłby ok. 1,5 mln zł. O pieniądze organizacja będzie starać się m.in. w Ministerstwie Zdrowia.

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych reprezentuje ponad 80 tys. pacjentów onkologicznych w Polsce. Uczestniczy regularnie w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji zdrowia oraz w spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, proponując zmiany służące podnoszeniu standardów diagnostyki i terapii nowotworów. 

Zarząd Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

Akcja WATER- TO- GO

Amazonki, 
pamiętając, że październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, firma WATER-to- GO za sprzedaż każdej białej i różowej butelki z filtrem oczyszczającym w sklepie: www.watertogo.pl , przekaże 10% na walkę z rakiem piersi.

Łączmy się, 
kupujmy butelki filtracyjne na wspólne Amazonkowe wypady i spotkania !


Water to Go Polska
Październik miesiącem walki z rakiem piersi.
http://watertogo.pl/sklep/butelki/8-go-5052596098942.html#/30-kolor-rozowy

W październiku z każdej zakupionej różowej i białej butelki w naszym sklepie www.watertogo.pl przekażemy 10% na walkę z rakiem piersi.

Poszerzamy HERyzonty

W ramach kampanii edukacyjnej „Poszerzamy HERyzonty” Federacja Stowarzyszeń Amazonki od 2013 r. organizuje cykle warsztatów na temat zaawansowanego raka piersi.

To ważne, by kobiety z rakiem piersi wiedziały, z jakim przeciwnikiem mają do czynienia i potrafiły odnaleźć w sobie siłę do walki z przeciwnościami, jakie niesie ze sobą dany podtyp nowotworu. Ochotniczki, czyli Amazonki, które odwiedzają chore w szpitalach, dzielą się nie tylko własnym doświadczeniem, ale także wiedzą nt. raka. Właśnie dla czynnych Ochotniczek organizowane są spotkania z eskpertami z dziedziny onkologii. Pomagają oni Amazonkom zrozumieć specyfikę poszczególnych podtypów raka piersi i objaśniają, jakimi możliwościami w walce z nimi dysponuje współczesna medycyna.

„Poszerzaj HERyzonty”

Hasło akcji nawiązuje do receptora HER2 – jego nadaktywność oznacza dla pacjentki ostrzejszy przebieg choroby, a kiedyś – gorsze rokowania. Dziś o rodzinie HER wiemy już więcej. Najpierw odkryto wagę receptora HER2, obecnie wiemy już o „niebezpiecznych związkach” HER2-HER3. To jest wiedza, którą każda pacjentka powinna mieć, poszerzać swoje HERyzonty.

RAK to choroba, z którą można i trzeba walczyć – nie wolno się poddawać, bo przeciwnik to wyczuje i zada bolesny cios. Medycyna każdego roku przynosi nowe odkrycia i dostarcza zarówno lekarzom, jak i pacjentom skuteczną broń, ale samo specjalistyczne wyposażenie to za mało.

Organizatorzy kampanii pojawią się na wybranych imprezach, zachęcając publiczność do edukacji nt. nowotworów. Projekt Poszerzamy HERyzonty ma nieustannie ewoluować, a kolejno realizowane działania – odpowiadać na potrzeby pacjentów, ich bliskich, wspierać i inspirować do walki. Sukcesem będzie każda kobieta, która dzięki kampanii nie podda się i stanie do walki z nowotworem. Poszerzajmy swoje HERyzonty!

Przeżywanie złości, rozpaczy, zaskoczenia to naturalne reakcje na wiadomość o diagnozie: rak piersi. Wszystkie te etapy są konieczne do zrozumienia i zaakceptowania faktu jakim jest choroba nowotworowa w życiu konkretnej osoby i jej rodziny. Jednak wiele kobiet pozostaje na etapie wycofania i bierności, trwając w lęku i niewiedzy na temat przyszłości. A przecież raka można leczyć, z rakiem można żyć! Niezwykle ważny jest udział pacjenta w procesie leczenia. Wiedza o chorobie, otwartość na współpracę z lekarzem, przyjęcie wsparcia najbliższych – to najważniejsze i zarazem najtrudniejsze wyzwania, jednak niezwykle pomocne w skutecznej walce z rakiem.

W chorobie jak w sporcie. Pokonać lęk, strach, ból, zmęczenie, samych siebie to umiejętności charakteryzujące największych mistrzów i zadanie dla osób, które mierza się z najtrudniejszym przeciwnikiem – chorobą. Ważna jest nie tylko siła, ale i taktyka. Kampania zyskała już poparcie znanych sportowców, którzy swoją postawą potwierdzają, jak ważne dla zwycięstwa jest poznanie przeciwnika i ciągłe zdobywanie wiedzy o nim. Do akcji właczyli się m.in.Kinga Baranowska, Iwona Guzowata, Justyna Kowalczyk, Zofia Noceti-Klepacka, Anna Lewandowska, Marek Kamiński, Sławomir Chmura. Ich osiągnięcia, podobnie jak te pacjentów, nie przychodzą łatwo. Trzeba włożyć wiele wysiłku – nieustannie się uczyć, trenować, a po upadku – podnosić się i nie poddawać. Nie zawsze są medale i pierwsze miejsca, czasem zwycięstwem jest pokonanie własnych słabości, czy poprzednich wyników. To właśnie tacy sportowcy mogą przekonać wiel tysięcy chorych, że z rakiem piersi można wygrać – ale trzeba do tej walki się przygotować.

Więcej informacji na www.heryzonty.pl

Sponsorem kampanii edukacyjnej jest firma Roche.

Jest jak Jest. Mam Wybór!

Amazonki rozpoczynają kampanię edukacyjną skierowaną do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi, pod hasłem „Jest jak Jest. Mam wybór”. – Naszym celem jest uświadomienie jak najszerszej rzeszy pacjentek, że mają możliwość wyboru metod leczenia – mówi Krystyna Wechmann, wspózałożycielka i Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Pierwsza część hasła kampanii „Jest jak Jest” ma podkreślać, jak ważne jest uświadomienie sobie, że zaawansowany rak, to nie koniec, ale etap w życiu, które trwa dalej, choroba przewlekła, z którą mamy prawo żyć godnie. Ponieważ życie z zaawansowanym rakiem jest codziennością dla tysięcy kobiet w Polsce, Amazonki chcą uczyć Polki: jak mówić o chorobie, która nie powinna być tematem tabu oraz jak rozmawiać z najbliższymi na najtrudniejsze tematy związane z leczeniem.

Druga część hasła: „Mam Wybór” ma przede wszystkim uświadamiać chorym, jak istotne w trakcie terapii są partnerskie relacje z lekarzem oraz świadomy wybór możliwości i drogi leczenia.

Bardzo ważne jest, by okres leczenia był dla pacjenta, czy pacjentki najlepszym okresem w życiu, żeby potrafił on ona go wykorzystać – mówi Krystyna Wechmann, założycielka i Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Ankieta wśród chorych i lekarzy

Jednym z pierwszych działań planowanych przez Amazonki będą badania ankietowe wśród onkologów i kobiet chorych na raka, które są w trakcie terapii lub zakończyły ją. Ankiety mają na celu pokazanie, jak problematyka wyboru dostępnych metod leczenia postrzegana jest przez lekarzy, a jak przez pacjentów. Organizatorki kampanii podkreślają, że nie chodzi tu o szukanie różnic, ale o budowanie płaszczyzny do dialogu.

Kilkanaście lat temu partnerstwo w relacji lekarz-pacjent było praktycznie niemożliwe. Żadnej chorej nawet nie przyszło by na myśl, żeby zapytać lekarza, czy może nie widzi jakichś innych możliwość leczenia, niż te, które zaproponował w pierwszej kolejności. W dodatku ogromna większość pacjentek nie wiedziała, że istnieje tu jakikolwiek wybór. Dziś, dzięki naszej edukacji, szkoleniom, spotkaniom z lekarzami, wiemy o raku piersi dużo więcej i możemy współpracować z lekarzem na zasadach partnerskich – mówi Krystyna Wechmann.

Dodaje, że to podejście jest szczególnie istotne i szczególnie zmienia się w przypadku kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

Wydarzenia w ramach kampanii

„Jest jak Jest. Mam wybór”, to kampania długofalowa. Amazonki będą w trakcie jej trwania mówić o problemach leczenia raka w kontekście medycznym, psychologicznym oraz społecznym. Osią kampanii będzie odgrywana w wielu miastach w Polsce inspirująca sztuka teatralna pod tytułem „Jest jak jest”, przygotowana na podstawie autentycznej historii opisanej w książce Maliny Stahre-Godyckiej „Dwie kobiety – jedna nadzieja”.

Wraz z główną bohaterką sztuki, w której rolę wciela się Agnieszka Różańska, widzowie będą mogli przejść przez trzy lata jej życia z chorobą. Akceptacja choroby i śmierci jaką demonstruje bohaterka sztuki budzi nadzieję i pomaga wielu chorym kobietom i im bliskim. – Cieszę się, że mogę grać ten spektakl dla tak szczególnych widzów, jak Amazonki i ich rodziny. Czyli dla osób, których to co gram dotyczy bezpośrednio – mówi Agnieszka Różalska. – Nie mam wątpliwości, że mówienie o tematach takich jak bycie obok osoby ciężko chorej, czy odnajdywaniu nadziei w śmierci, jest ogromne ważne dla każdego z nas.

Spot reklamowy

Róż po zdrowie

Październik w Polsce tradycyjnie przybiera różowe barwy. Magazyny kobiece, programy telewizyjne poświęcone pielęgnacji zdrowia i urody oraz lifestyle’owe blogi zapełniają się przypomnieniami o badaniach profilaktycznych i poradami lekarzy ginekologów. Kosmetyki, linie odzieżowe czy serie biżuterii pojawiają się na półkach w edycjach limitowanych, zdobionych różową wstążeczką. Aktorki i artystki zachęcają do mądrej profilaktyki, nierzadko dzieląc się własnymi doświadczeniami zmagań z chorobą. Ich szczere zwierzenia przypominają, że proste nawyki obserwacji piersi oraz cykliczne badania w sposób nieoceniony zwiększają szanse pokonania ewentualnych problemów zdrowotnych.

Wydaje się, że każda z nas potrafi już jednym tchem wymienić kluczowe kroki samobadania, zna na pamięć sposoby dbałości o piersi i regularnie uczestniczy w badaniach kontrolnych. Czy tak jest naprawdę?

Piękno płynie z witalności
Audrey Hepburn, ikona stylu i wdzięku, a po zakończeniu kariery aktorskiej – aktywna działaczka na rzecz praw człowieka i ambasadorka dobrej woli UNICEF – zwykła mawiać, że szczęśliwe kobiety są najpiękniejsze. Nie sposób odmówić jej racji – pewność siebie, poczucie spełnienia i radość życia sprawiają, że każda kobieta prezentuje się promiennie i emanuje wewnętrznym spokojem. Ale jak osiągnąć harmonię i dobre samopoczucie, gdy trapi nas lęk o zdrowie – nasze własne, naszych mam, córek lub przyjaciółek?
Dbałość o zdrowie piersi powinna stać się naszym naturalnym, codziennym nawykiem. To zadanie, którego nikt nie zrealizuje za nas – a o które zatroszczyć się absolutnie trzeba, bo każda z nas zasługuje na spokój i zdrowie. Jeśli więc do tej pory odkładałaś badania profilaktyczne na później, dzisiaj zrób pierwszy krok w ich stronę – akcja Fale Loki Koki i Federacji Stowarzyszeń Amazonki Ci w tym pomoże. Dołącz do nas w walce z nowotworem!

W nadchodzących tygodniach będziemy publikować na naszej stronie oraz profilu na Facebooku facebook.com/AmazonkiFed praktyczne wskazówki, jak mądrze i odpowiedzialnie, a niewielkim nakładem czasu, zatroszczyć się o siebie. Przypomnimy też ten najzdrowszy gest – czyli przebieg samobadania piersi. Śledź nasze strony i odwiedzaj sklepy Fale Loki Koki, by być na bieżąco z akcją Róż po zdrowie!

O biustach się dyskutuje
Na kondycję piersi znacząco wpływa także dobrze dobrany biustonosz. Rzecz pozornie błaha, a jednak – jak wskazują statystyki – wciąż bagatelizowana. Profesjonalne bra-fitterki, czyli specjalistki od precyzyjnego dopasowania bielizny, są zgodne – wiele Polek nadal nosi staniki o zbyt małej miseczce, a zbyt dużym obwodzie pod biustem. Efekt? Dyskomfort, ramiączka wpijające się w ciało, fiszbiny, które boleśnie uciskają piersi, ból pleców, niewygoda związana z ciągłym poprawianiem biustonosza na ciele… A także – niezadowolenie ze swojego wyglądu, bo piersi w staniku o niewłaściwym rozmiarze nie są należycie uniesione, bywają nieestetycznie podzielone miseczką na pół (wtedy górna część piersi wystaje z biustonosza jak muffiny z foremki) albo nie zyskują kształtu, na którym nam zależy. Często zrzucamy to na karb kondycji czy wieku swoich piersi, tymczasem odpowiedzialny jest nieodpowiedni biustonosz.
W jednym z październikowych artykułów podpowiemy Wam, jak dobierać bieliznę, by czuć się w niej komfortowo i bardzo atrakcyjnie. Bo przecież tylko w takim celu warto kupować biustonosze!

Dbamy o piękno i zdrowie kobiet
Marka Fale Loki Koki od lat podsuwa kobietom sprawdzone sposoby na pielęgnację urody – udostępnia wysokiej jakości kosmetyki i profesjonalne zabiegi fryzjerskie. Aby jednak cieszyć się pięknem i blaskiem włosów, niezbędna jest szersza pielęgnacja o zdrowie – dlatego co roku konsekwentnie przypominamy o profilaktyce raka piersi.
Towarzyszy nam w tym Federacja Stowarzyszeń Amazonki – organizacja pozarządowa, która skupia ponad 180 stowarzyszeń w całej Polsce. Jej celem jest propagowanie mądrej profilaktyki raka piersi, a także aktywne wspieranie kobiet, które zmagają się z chorobą. Amazonki odważnie i szczerze dzielą się doświadczeniami walki z nowotworem, czerpiąc z choroby siłę do niesienia pomocy kobietom, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Zachęcamy do wsparcia działalności Amazonek. Można to zrobić, kupując w sieci Fale Loki Koki produkty oznaczone różową wstążeczką – jak profesjonalne szczotki do włosów Olivia Garden czy nożyczki FOX. Część dochodu z ich sprzedaży przeznaczamy na rzecz Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Nie bój się badań, róż po zdrowie!
Każda z nas zasługuje na zdrowie, a w razie wykrycia choroby – na szybką i skuteczną terapię. Każda z nas pragnie przeżyć wiele lat wśród najbliższych, realizować pasję, która ją uskrzydla lub podróżować po najpiękniejszych zakątkach Ziemi.

Dajmy sobie szansę na spełnienie tych marzeń. Zacznijmy w praktyce stosować zalecenia profilaktyki – już od dziś. Zróbmy krok w stronę zdrowia, czerpiąc wiedzę z doświadczeń Federacji Stowarzyszeń Amazonki i podpowiedzi specjalistów Fale Loki Koki.

TRX

DROGIE AMAZONKI !
Zachęcamy Was do udziału w Najnowszej akcji Naszej Federacji !
Kup TRX® Pink – chroń siebie i pomóż innym.

Trzy, magiczne litery TRX® to nazwa przełomowego sprzętu fitness, który szturmem pobił świat treningu funkcjonalnego i rehabilitacji. To jedno urządzenie pełniące funkcje kilkudziesięciu, przenośna siłownia o wadze niespełna kilograma. Choć ten rewolucyjny sprzęt został wymyślony w amerykańskiej armii, do jego dwukolorowej gamy kolorystycznej dołącza raz w roku jeszcze jeden, kobiecy i subtelny – różowy TRX® Pink. Wiadomo wówczas, że nadszedł październik – miesiąc, w którym wszyscy łączą siły w walce o zdrowie piękniejszej połowy tego świata. Marka TRX® również zachęca do profilaktyki raka piersi poprzez swoją limitowaną serię. Dystrybutor marki TRX® w Polsce, firma ekspertfitness.com przekazuje 100 zł z każdego sprzedanego egzemplarza TRX® Pink na rzecz Federacji Stowarzyszeń Amazonki i apeluje: Kobiety, ćwiczcie! Wystarczy 30 minut ćwiczeń dziennie, by o 20% zmniejszyć szanse raka w walce o Wasze zdrowie! Warto poświęcić czas na ruch, zanim zacznie się liczyć każdy dzień.LINK DO AKCJI: 

www.ekspertfitness.com

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/